[unknown data provider]

Beschermde gebieden waterhuishouding en attentiegebieden NNP 0 Beschermde gebieden waterhuishouding en attentiegebieden NNP
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (10)

Beschermde gebieden waterhuishouding en attentiegebieden NNP (0)

Natte Natuurparels - TOP verdroogde gebieden (1)

Deelwatersystemen (2)

Kwetsbare gebieden ongezuiverde lozingen (3)

Beschermingszones grondwaterwinning (4)

Waterwingebieden (5)

Boringsvrije zones (6)

Normen wateroverlast (7)

Aanwijzing gebieden peilbesluiten (8)

Normering regionale waterkeringen (9)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.