Suomen ympäristökeskus

CorineLandCover2006_25ha CorineLandCover2006_25m CorineLandCover2012_20m
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
infoMapAccessService, Maanpeite, Maankäyttö, Ympäristön seuranta, INSPIRE
Fees
Maksuton
Access constraints
Lisenssi
Supported languages
fin
Data provider

Suomen ympäristökeskus (unverified)

Contact information:

Suomen ympäristökeskus

Postiosoite:
PL 140, 00251 Helsinki, Suomi

Email: 

Phone: +358 295 251 000

Service metadata

Ads by Google

WMS-palvelu sisltää INSPIRE-direktiivin Liite II/Maanpeite-ryhmään kuuluvat seuraavat SYKEn aineistot: Corine Land Cover 2000, Corine Land Cover 2006 ja Corine Land Cover 2012. Palvelun aineistot eivät ole INSPIREn tietotuotemäärittelyn mukaisia.

Available map layers (6)

CorineLandCover2012_20m (CorineLandCover2012_20m)

CDATA[CORINE Land Cover 2012 kuvaa koko Suomen maankäyttöä ja maanpeitettä vuonna 2012. SYKEssä EU:n Copernicus Gioland-hankkeessa tuotettiin Suomen alueelta maanpeiteaineistot sekä laadittiin maanpeitteen muutoksia välillä 2006-2012 kuvaavat aineistot. Aineistot luotiin kahdella tarkkuustasolla: EU-vaatimusten mukaisesti ja kansalliseen käyttöön. Aineisto koostuu rasterimuotoisesta paikkatietokannasta (erotuskyky 20 * 20 m) ja vektorimuotoisesta paikkatietokannasta, jossa pienin maastossa erottuva alue on vähintään 25 ha ja kapeimmillaan 100 metriä. Kansallisen muutosaineiston 2006-2012 pienin kuvio on 0,5 ha ja eurooppalaisen 5 ha. Suoria pikselien vertailuja vuoteen 2006 ei suositella tekemään vaan muutokset kannattaa hakea muutosaineistosta. Aineisto on tuotettu SYKEssä olemassa oleviin paikkatietoaineistoihin sekä satelliittikuvatulkintaan perustuen. Vektoriaineisto tuotettiin yleistämällä rasteriaineistoa EEA:n CORINE-sääntöjen mukaan. Vektoriaineistoissa maankäyttöä/maanpeitettä kuvataan kolmitasoisella hierarkisella luokittelulla. Viisi pääluokkaa (rakennetut alueet; maatalousalueet; metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat; kosteikot ja avoimet suot sekä vesialueet) jaetaan toisella tasolla yhteensä 15 alaluokkaan.. Kolmannella luokittelutasolla pääluokat jaetaan yhteensä 44 alaluokkaan. Rasteriaineistossa on joidenkin luokkien kohdalla vielä neljännen tason kansallisia luokkia.

CorineLandCover2012_25ha (CorineLandCover2012_25ha)

CorineLandCover2012_25ha

CorineLandCover2000_25m (CorineLandCover2000_25m)

CorineLandCover2000_25m

CorineLandCover2000_25ha (CorineLandCover2000_25ha)

CorineLandCover2000_25ha

CorineLandCover2006_25m (CorineLandCover2006_25m)

CorineLandCover2006_25m

CorineLandCover2006_25ha (CorineLandCover2006_25ha)

CorineLandCover2006_25ha

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.