[unknown data provider]

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol•licitar-ne l'autorització.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Guia comercial de Barberà del Vallès, cartografia proporcionada per l'Ajuntament

Available map layers (16)

Alimentació (alimentacio)

Altres (altres)

Automoció i carburants (automocio)

Culturals i socials (culturals)

Productes de drogueria, perfumeria, neteja i salut (drogueria)

Esportius (esportius)

Serveis en general (general)

Equipament de la llar (llar)

Lleure i cultura (lleure)

Equipament de la persona (persona)

Comerç mixt (mixt)

Restauració (restauracio)

Musicals (musicals)

Espectacles, d'oci i relacionats (espectacles)

Hosteleria (hosteleria)

Jocs i atraccions (jocs)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.