Statistiska centralbyran

US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänster.Myndighetskontor.WMS

US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjanster.Myndighetskontor US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjanster.Myndighetskontor US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjanster.Myndighetskontor
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
infoMapAccessService
Fees
no conditions apply
Access constraints
None
Supported languages
swe
Data provider

Statistiska centralbyran (unverified)

Contact information:

Statistiska centralbyran

Statistiska centralbyran

Service metadata

Ads by Google

Visningstjänst Inspire. Allmännyttiga och offentliga tjänster, administrativa och sociala offentliga tjänster, myndighetskontor.

Available map layers (2)

US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänster.Myndighetskontor.WMS (US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjanster.Myndighetskontor.WMS)

Visningstjänst Inspire. Allmännyttiga och offentliga tjänster, administrativa och sociala offentliga tjänster, myndighetskontor.

US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjänster.Myndighetskontor (US.AdministrativaOchSocialaOffentligaTjanster.Myndighetskontor)

Visningstjänst Inspire. Allmännyttiga och offentliga tjänster, administrativa och sociala offentliga tjänster, myndighetskontor.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.