Provincie Utrecht

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
FLORA EN FAUNA
Fees
unknown
Access constraints
otherRestictions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Biotopen, biodiversiteit en habitattypen in de provincie Utrecht. Biotopen typeren de gebieden (landschapstypen) waarin specifieke, typerende flora en fauna voorkomen. De biodiversiteit geeft een indicatie van de verscheidenheid aan flora en fauna. Habitats definiƫren de biotische en abiotische eisen die flora en fauna stellen om in deze gebieden te gedijen.

Available map layers (30)

Kilometer hokken (0)

Bedreigde libellen en vissen (1)

Bedreigde flora (2)

Bedreigde essenhakhout en stuifzandmossen (3)

Bedreigde kleibospaddenstoelen (4)

Toplocatie fauna vlakken (7)

Toplocatie flora vlakken (8)

Toplocatie flora lijnen (9)

Toplocatie flora punten (10)

Toplocatie stuifzandpaddenstoelen (11)

Toplocatie kleibospaddenstoelen (12)

Toplocatie essenhakhoutmossen (13)

Toplocatie stuifzandmossen (14)

Biodiversiteitsgebied 1e prioriteit (15)

Biodiversiteitsgebied 2e prioriteit (16)

Biotopen niveau2 (17)

Biotopen niveau1 (18)

Subbiotopen v matige kwaliteit (19)

Subbiotopen v redelijke kwaliteit (20)

Subbiotopen v goede kwaliteit (21)

Subbiotopen v uitstekende kwaliteit (22)

Biotopen moerassen (23)

Subbiotopen l matige kwaliteit (24)

Subbiotopen l redelijke kwaliteit (25)

Subbiotopen l goede kwaliteit (26)

Subbiotopen l uitstekende kwaliteit (27)

Subbiotopen p redelijke kwaliteit (28)

Subbiotopen p goede kwaliteit (29)

Subbiotopen p uitstekende kwaliteit (30)

Habitattypen (31)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.