Provincie Utrecht

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Wegennet
Fees
unknown
Access constraints
otherRestrictions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Service bevat de grootschalige topografie van de provinciale wegen en grootschalige thema's als markeringen, bebordingen, etc. Ook bevat deze service de bebouwde kommen volgens de wegenwet.

Available map layers (29)

Meshtrack overzicht (0)

Meshtrack (1)

Maaien beeldbeheer (2)

Maaien beeldbeheer beschrijvende informatie (3)

Maaien frequentiebeurten (4)

Maaien frequentiebeurten beschrijvende informatie (5)

Verkeersregelinstallatie locaties (6)

WEGEN.vri_locaties

Topografie hectometrering (Nwegen) (7)

WEGEN.nwegen_kilometrering

Topografie kant verharding (Nwegen) (8)

WEGEN.nwegen_lijnen

Grootschalige topografie (9)

WEGEN.nwegen_lijnen

Teksten (Nwegen) (10)

WEGEN.nwegen_teksten

Rood asfalt - tegels (11)

WEGEN.roodasfalt_vlakken

Lichtmasten (15)

WEGEN.lichtmasten_lijnen

Bebordingen (17)

WEGEN.bebordingen_vlakken

Bebordingen beschrijvende informatie (18)

WEGEN.bebordingen_punten

Beheergrens (19)

WEGEN.tvb_lijnen

Beheergrens beschrijvende informatie (20)

WEGEN.tvb_punten

Verkeersregelinstallatie (21)

WEGEN.vri_lijnen

Verkeersregelinstallaties (VRI) informatie (22)

WEGEN.vri_punten

Foto's 2011 (23)

WEGEN.nwegen_foto_2011

Foto's 2012 (24)

WEGEN.nwegen_foto_2012

Overzicht Nwegen (25)

WEGEN.nwegen_dissolve

Bebouwdekom wegenwet (26)

Grootschalige topografie vlakken (27)

WEGEN.nwegen_vlakken

Trajecten (28)

Gladheidbestrijding (29)

Geluidsschermen (30)

Rotonde doseerinstallatie (31)

Cameras (32)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.