Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Mapová služba SÚJB

abmerit:trasy abmerit:aerosoly_visible abmerit:trasy
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER, monitorování, radiační situace
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
eng
Data provider

Státní úřad pro jadernou bezpečnost (unverified)

Contact information:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1, Česká republika

Email: 

Phone: +420 221 624 111

Service metadata

Ads by Google

Mapová služba typu WMS Státního Úřadu pro Jadernou Bezpečnost - SUJB (State Office for Nuclear Safety).

Available map layers (81)

Trasy monitorovacích skupin (abmerit:trasy)

Layer-Group type layer: abmerit:trasy

X1010000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:X1010000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

X1010000_6d034506_0390_4a7c_bc30_360a47f442e9 (nuvia_wps:X1010000_6d034506_0390_4a7c_bc30_360a47f442e9)

X1010000_a2a8fc4f_b207_4fa4_ae64_23a74f22f99e (nuvia_wps:X1010000_a2a8fc4f_b207_4fa4_ae64_23a74f22f99e)

X1010000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7 (nuvia_wps:X1010000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7)

X1020200_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:X1020200_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

X1030000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:X1030000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

X1030000_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864 (nuvia_wps:X1030000_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864)

X2010000_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52 (nuvia_wps:X2010000_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52)

X2010000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:X2010000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

X2010000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7 (nuvia_wps:X2010000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7)

X2010000_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864 (nuvia_wps:X2010000_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864)

X2030000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:X2030000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

X2030000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7 (nuvia_wps:X2030000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7)

X3010100_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:X3010100_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

X4049900_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:X4049900_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

X5010000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:X5010000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

X5010000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7 (nuvia_wps:X5010000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7)

X5010000_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864 (nuvia_wps:X5010000_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864)

X5030000_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52 (nuvia_wps:X5030000_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52)

X5030000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:X5030000_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

X5030000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7 (nuvia_wps:X5030000_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7)

X5030000_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864 (nuvia_wps:X5030000_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864)

X5030100_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864 (nuvia_wps:X5030100_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864)

X5030200_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52 (nuvia_wps:X5030200_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52)

X5030200_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864 (nuvia_wps:X5030200_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864)

X6010000_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52 (nuvia_wps:X6010000_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52)

Xnull_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52 (nuvia_wps:Xnull_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52)

Měřící místa - aerosoly (abmerit:aerosoly_visible)

Odběrová místa - brambory (abmerit:brambory_visible)

Odběrová místa - houby (abmerit:houby_visible)

Odběrová místa - krmiva (abmerit:krmiva_visible)

Odběrová místa - maso (abmerit:maso_visible)

Odběrová místa - mléko (abmerit:mleko_visible)

nuvia_aerosoly (nuvia_wps:nuvia_aerosoly)

nuvia_brambory (nuvia_wps:nuvia_brambory)

nuvia_houby (nuvia_wps:nuvia_houby)

nuvia_krmiva (nuvia_wps:nuvia_krmiva)

nuvia_lesplody (nuvia_wps:nuvia_lesplody)

nuvia_maso (nuvia_wps:nuvia_maso)

nuvia_mleko (nuvia_wps:nuvia_mleko)

nuvia_ms (nuvia_wps_dev:nuvia_ms)

nuvia_ms (nuvia_wps:nuvia_ms)

nuvia_ms_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52 (nuvia_wps:nuvia_ms_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52)

nuvia_ms_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:nuvia_ms_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

nuvia_ms_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7 (nuvia_wps:nuvia_ms_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7)

nuvia_ms_b8b7e43d_a948_42fb_b8ba_80e3a2097ffc (nuvia_wps:nuvia_ms_b8b7e43d_a948_42fb_b8ba_80e3a2097ffc)

nuvia_ms_b9957e49_d723_4b9f_8374_0c370403fa7d (nuvia_wps:nuvia_ms_b9957e49_d723_4b9f_8374_0c370403fa7d)

nuvia_ms_e5d0f980_2bb7_4072_ae5e_0fd2b9ac6611 (nuvia_wps:nuvia_ms_e5d0f980_2bb7_4072_ae5e_0fd2b9ac6611)

nuvia_ms_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864 (nuvia_wps:nuvia_ms_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864)

nuvia_ms_fce0b4f7_d36d_4ee0_a34e_386106d0f7f6 (nuvia_wps:nuvia_ms_fce0b4f7_d36d_4ee0_a34e_386106d0f7f6)

nuvia_ms_lines (nuvia_wps_dev:nuvia_ms_lines)

nuvia_ms_lines (nuvia_wps:nuvia_ms_lines)

nuvia_ms_lines_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52 (nuvia_wps:nuvia_ms_lines_434d8bc7_ee53_4d00_b7ae_190839a63b52)

nuvia_ms_lines_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:nuvia_ms_lines_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

nuvia_ms_lines_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7 (nuvia_wps:nuvia_ms_lines_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7)

nuvia_ms_lines_b8b7e43d_a948_42fb_b8ba_80e3a2097ffc (nuvia_wps:nuvia_ms_lines_b8b7e43d_a948_42fb_b8ba_80e3a2097ffc)

nuvia_ms_lines_b9957e49_d723_4b9f_8374_0c370403fa7d (nuvia_wps:nuvia_ms_lines_b9957e49_d723_4b9f_8374_0c370403fa7d)

nuvia_ms_lines_e5d0f980_2bb7_4072_ae5e_0fd2b9ac6611 (nuvia_wps:nuvia_ms_lines_e5d0f980_2bb7_4072_ae5e_0fd2b9ac6611)

nuvia_ms_lines_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864 (nuvia_wps:nuvia_ms_lines_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864)

nuvia_ms_lines_fce0b4f7_d36d_4ee0_a34e_386106d0f7f6 (nuvia_wps:nuvia_ms_lines_fce0b4f7_d36d_4ee0_a34e_386106d0f7f6)

nuvia_obiloviny (nuvia_wps:nuvia_obiloviny)

nuvia_ovoce (nuvia_wps:nuvia_ovoce)

nuvia_pivoda (nuvia_wps:nuvia_pivoda)

nuvia_povoda (nuvia_wps:nuvia_povoda)

nuvia_ryby (nuvia_wps:nuvia_ryby)

nuvia_spady (nuvia_wps:nuvia_spady)

nuvia_svz (nuvia_wps:nuvia_svz)

nuvia_tld (nuvia_wps:nuvia_tld)

nuvia_tld_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34 (nuvia_wps:nuvia_tld_500633c9_7f88_40fd_aea6_1e7eab689b34)

nuvia_tld_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7 (nuvia_wps:nuvia_tld_a56db38b_0282_4739_88fd_09b2aa42b4e7)

nuvia_tld_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864 (nuvia_wps:nuvia_tld_eaea867b_a9c8_4614_9dc7_34d53186f864)

nuvia_zelenina (nuvia_wps:nuvia_zelenina)

nuvia_zverina (nuvia_wps:nuvia_zverina)

Odběrová místa - pitná voda (abmerit:pitna_visible)

Odběrová místa - lesní plody (abmerit:plody_visible)

Odběrová místa - povrchová voda (abmerit:povrchova_visible)

Odběrové místa - ryby (abmerit:ryby_visible)

Měřící místa - spady (abmerit:spady_visible)

Měřící místa - Síť včasného zjištění (SVZ) (abmerit:svz_visible)

Měření integrální (TLD/ELD) (abmerit:tld_visible)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.