[unknown data provider]

1 1 1
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

WMS

Available map layers (157)

Regionala stadskärnor (RUFS 2010) (1)

Regionala stadskärnor (RUFS 2010)

Regional stadsbygd med utvecklingspotential (RUFS 2010) (2)

Regional stadsbygd med utvecklingspotential (RUFS 2010)

Område för terminaler och anläggningar (RUFS 2010) (3)

Område för terminaler och anläggningar (RUFS 2010)

Kärnöar (RUFS 2010) (4)

Kärnöar (RUFS 2010)

Grönstruktur (RUFS 2010) (5)

Grönstruktur (RUFS 2010)

Förslag till naturreservat (RUFS 2010) (6)

Förslag till naturreservat (RUFS 2010)

Fjärrvärmeförsörjda områden (befintliga, framtida) (RUFS 2010) (7)

Fjärrvärmeförsörjda områden (befintliga, framtida) (RUFS 2010)

Övrig regional stadsbygd (RUFS 2010) (8)

Övrig regional stadsbygd (RUFS 2010)

Tysta områden (45 dB eller lägre) inom grön kil (RUFS 2010) (9)

Tysta områden (45 dB eller lägre) inom grön kil (RUFS 2010)

Regionala vandringsleder (RUFS 2010) (10)

Regionala vandringsleder (RUFS 2010)

Regionala strandstråk (RUFS 2010) (11)

Regionala strandstråk (RUFS 2010)

Gröna svaga samband (RUFS 2010) (12)

Gröna svaga samband (RUFS 2010)

Fjärrvärmeledning (RUFS 2010) (13)

Fjärrvärmeledning (RUFS 2010)

Farleder för gods- och passagerarfartyg (RUFS 2010) (14)

Farleder för gods- och passagerarfartyg (RUFS 2010)

Vägar och spår på lång sikt, efter 2030, ofullständigt (RUFS 2010) (15)

Vägar och spår på lång sikt, efter 2030, ofullständigt (RUFS 2010)

Utveckling av vägsystemet till 2030 (linjer) (RUFS 2010) (16)

Utveckling av vägsystemet till 2030 (linjer) (RUFS 2010)

Utveckling av kollektivtrafiksystemet till 2030 (linjer) (RUFS 2010) (17)

Utveckling av kollektivtrafiksystemet till 2030 (linjer) (RUFS 2010)

Planeringsläget för flygplatser (RUFS 2010) (18)

Planeringsläget för flygplatser (RUFS 2010)

Konflikt mellan grustag och vattenskyddsintressen (RUFS 2010) (19)

Konflikt mellan grustag och vattenskyddsintressen (RUFS 2010)

Kollektivtrafikstationer i närheten av en grön kil (RUFS 2010) (20)

Kollektivtrafikstationer i närheten av en grön kil (RUFS 2010)

Fjärrvärmeanläggningar (RUFS 2010) (21)

Fjärrvärmeanläggningar (RUFS 2010)

Bryggor med kollektivtrafik (RUFS 2010) (22)

Bryggor med kollektivtrafik (RUFS 2010)

Ballastanläggningar (RUFS 2010) (23)

Ballastanläggningar (RUFS 2010)

Ballastterminaler (Hamn) (RUFS 2010) (24)

Ballastterminaler (Hamn) (RUFS 2010)

Utveckling av vägsystemet till 2030 (trafikplatser, broar) (RUFS 2010) (25)

Utveckling av vägsystemet till 2030 (trafikplatser, broar) (RUFS 2010)

Utveckling av kollektivtrafiksystemet till 2030 (stationer) (RUFS 2010) (26)

Utveckling av kollektivtrafiksystemet till 2030 (stationer) (RUFS 2010)

Terminaler och anläggningar (RUFS 2010) (27)

Terminaler och anläggningar (RUFS 2010)

Spårdepåer (befintliga, planerade) (RUFS 2010) (28)

Spårdepåer (befintliga, planerade) (RUFS 2010)

Replipunkter för resor till kärnöar (RUFS 2010) (29)

Replipunkter för resor till kärnöar (RUFS 2010)

SGU Grundvattennivåer (31)

SGU Grundvattennivåer

SGI Erosionsförutsättningar (32)

SGI Erosionsförutsättningar

SGI Stabilitetskarteringar (33)

SGI Stabilitetskarteringar

SGI Inträffade skred (34)

SGI Inträffade skred

TV NVDB Inskränkningar för trafik med farligt gods (36)

TV NVDB Inskränkningar för trafik med farligt gods

TV NVDB Rekommenderade vägar farligt gods (37)

TV NVDB Rekommenderade vägar farligt gods

Truckdiesel (39)

Truckdiesel

Fordonsgas (40)

Fordonsgas

Etanol (41)

Etanol

Diesel (42)

Diesel

Bensin (43)

Bensin

Alla drivmedelstationer (44)

Alla drivmedelstationer

LST Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter i drift – Miljöreda extern (46)

LST Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter i drift – Miljöreda extern

LstAB Farliga verksamheter enligt 2kap 4§ Lag om skydd mot olyckor (47)

LstAB Farliga verksamheter enligt 2kap 4§ Lag om skydd mot olyckor

LstAB Farliga verksamheter (Seveso lägre) (48)

LstAB Farliga verksamheter (Seveso lägre)

LstAB Farliga verksamheter (Seveso högre) (49)

LstAB Farliga verksamheter (Seveso högre)

MSB Konsekvenser av en översvämning av Mälaren (51)

MSB Konsekvenser av en översvämning av Mälaren

MSB Översvämningskartering nära Stockholm - dimensionerat flöde (53)

MSB Översvämningskartering nära Stockholm - dimensionerat flöde

MSB Översvämningskartering nära Stockholm - 200 årsflöde (54)

MSB Översvämningskartering nära Stockholm - 200 årsflöde

MSB Översvämningskartering nära Stockholm - 100 årsflöde (55)

MSB Översvämningskartering nära Stockholm - 100 årsflöde

MSB Översvämningskartering nära Stockholm - 50 årsflöde (56)

MSB Översvämningskartering nära Stockholm - 50 årsflöde

Karteringsläge buller (kommunala kartläggningar) (58)

Karteringsläge buller (kommunala kartläggningar)

Spårtrafikbuller (kartläggningar från SL och Trafikverket) (59)

Spårtrafikbuller (kartläggningar från SL och Trafikverket)

Vägtrafikbuller (kommunala kartläggningar) (60)

Vägtrafikbuller (kommunala kartläggningar)

Summmerat väg- och spårtrafikbuller (kommunala kartläggningar) (61)

Summmerat väg- och spårtrafikbuller (kommunala kartläggningar)

LstAB Åkermarksgradering (1976) (64)

LstAB Åkermarksgradering (1976)

Jordbruksblock 2013 (65)

Jordbruksblock 2013

SGU Maringeologi lokal, Batymetri (68)

SGU Maringeologi lokal, Batymetri

SGU Maringeologi regional, Batymetri (69)

SGU Maringeologi regional, Batymetri

LstAB Djupkurvor i sjöar (70)

LstAB Djupkurvor i sjöar

FISK Klassning per stationsnivå, nätprovfisken EQR8 (73)

FISK Klassning per stationsnivå, nätprovfisken EQR8

SLU Elfiskeregistret (74)

SLU Elfiskeregistret

SLU Sjöprovfiske NORS (75)

SLU Sjöprovfiske NORS

FISK Klassning per stationsnivå, elfisken VIX (76)

FISK Klassning per stationsnivå, elfisken VIX

LstAB Gräns mellan enskilt och allmänt vatten till havs (77)

LstAB Gräns mellan enskilt och allmänt vatten till havs

LstAB Fiskevårdsområden (78)

LstAB Fiskevårdsområden

LstAB Skyddsområden för flodkräfta (preliminära) (79)

LstAB Skyddsområden för flodkräfta (preliminära)

LstAB FISK Lekområden Gös (81)

LstAB FISK Lekområden Gös

LstAB FISK Lekområden Piggvar (82)

LstAB FISK Lekområden Piggvar

LstAB FISK Lekområden Sik (83)

LstAB FISK Lekområden Sik

LstAB FISK Lekområden Skrubbskädda (84)

LstAB FISK Lekområden Skrubbskädda

LstAB FISK Lekområden Strömming (85)

LstAB FISK Lekområden Strömming

FISK Lekområden för fisk (lekområdena kan överlappa) (86)

FISK Lekområden för fisk (lekområdena kan överlappa)

LstAB FISK Uppväxtområden gös (Balancemodellen) (88)

LstAB FISK Uppväxtområden gös (Balancemodellen)

LstAB FISK Uppväxtområden gädda (Balancemodellen) (89)

LstAB FISK Uppväxtområden gädda (Balancemodellen)

LstAB FISK Uppväxtområden Abborre (Balancemodellen) (90)

LstAB FISK Uppväxtområden Abborre (Balancemodellen)

LstAB FISK Lekområden abborre (Balancemodell) (91)

LstAB FISK Lekområden abborre (Balancemodell)

RAÄ Bebyggelseregistret (BBR) - Kyrkor (93)

RAÄ Bebyggelseregistret (BBR) - Kyrkor

RAÄ Världsarv (95)

RAÄ Världsarv

LST Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter i drift – Miljöreda extern (97)

LST Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och energitorvtäkter i drift – Miljöreda extern

LST Potentiellt förorenade områden (98)

LST Potentiellt förorenade områden

LstAB Naturminnen (yta) (100)

LstAB Naturminnen (yta)

LstAB Naturminnen (punkt) (101)

LstAB Naturminnen (punkt)

LstAB Naturreservat (102)

LstAB Naturreservat

LstAB Djurskyddsområden (103)

LstAB Djurskyddsområden

LstAB Älgförvaltningsområden (105)

LstAB Älgförvaltningsområden

LstAB Älgjaktsområden - yttergränser (106)

LstAB Älgjaktsområden - yttergränser

LstAB Älgjakt Helgförbud (107)

LstAB Älgjakt Helgförbud

NV VicNatur Nationalparker (108)

NV VicNatur Nationalparker

NV VicNatur Natura 2000 Habitatdirektivet (SCI), MB 4 kap 8§ - Omfattas även av MB 7kap 27,28§§ (111)

NV VicNatur Natura 2000 Habitatdirektivet (SCI), MB 4 kap 8§ - Omfattas även av MB 7kap 27,28§§

NV VicNatur Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA), MB 4 kap 8§ - Omfattas även av MB 7kap 27,28§§ (112)

NV VicNatur Natura 2000 Fågeldirektivet (SPA), MB 4 kap 8§ - Omfattas även av MB 7kap 27,28§§

LstAB Riksintresse Nationalstadspark, MB 4kap 7§ (113)

LstAB Riksintresse Nationalstadspark, MB 4kap 7§

LstAB Riksintresse Mälaren med öar och strandområden MB 4kap 1,2§§ - OBS - äldre tolkning. Aktuell avgränsning se gällande översiktsplan (114)

LstAB Riksintresse Mälaren med öar och strandområden MB 4kap 1,2§§ - OBS - äldre tolkning. Aktuell avgränsning se gällande översiktsplan

LstAB Riksintresse Kust och skärgård, MB 4kap 1,2 och 4§§ - OBS - äldre tolkning. Aktuell avgränsning se gällande översiktsplan (115)

LstAB Riksintresse Kust och skärgård, MB 4kap 1,2 och 4§§ - OBS - äldre tolkning. Aktuell avgränsning se gällande översiktsplan

FM Hinderfritt område skjutfält (118)

FM Hinderfritt område skjutfält

FM Influensområde väderradar (119)

FM Influensområde väderradar

FM Influensområde luftrum (120)

FM Influensområde luftrum

FM Stoppområde höga objekt väderradar (121)

FM Stoppområde höga objekt väderradar

FM Stoppområde höga objekt flygfält (122)

FM Stoppområde höga objekt flygfält

FM Riksintresse militär del (123)

FM Riksintresse militär del

FM Riksintresse sjöövningsområde (124)

FM Riksintresse sjöövningsområde

FM Riksintresse influensområden övrigt (125)

FM Riksintresse influensområden övrigt

FM Riksintresse influensområden namngivna (126)

FM Riksintresse influensområden namngivna

LstAB Riksintresse Energidistribution MB 3kap 8§ (Länk till webbplats Stockholm Ström) (127)

LstAB Riksintresse Energidistribution MB 3kap 8§ (Länk till webbplats Stockholm Ström)

LstAB Riksintresse Energiproduktion MB 3kap 8§ (128)

LstAB Riksintresse Energiproduktion MB 3kap 8§

Sjöfart - befintlig (131)

Sjöfart - befintlig

Sjöfart - planerad eller framtida farled (132)

Sjöfart - planerad eller framtida farled

Sjöfart - djupa och skyddade områden (133)

Sjöfart - djupa och skyddade områden

Väg - framtida (135)

Väg - framtida

Väg - planerad (136)

Väg - planerad

Väg - befintlig (137)

Väg - befintlig

Järnväg - framtida (139)

Järnväg - framtida

Järnväg - planerad (140)

Järnväg - planerad

Järnväg - befintlig (141)

Järnväg - befintlig

Järnväg - planerade eller framtida bangård, terminal m.m. (142)

Järnväg - planerade eller framtida bangård, terminal m.m.

Järnväg - befintlig bangård, terminal m.m. (143)

Järnväg - befintlig bangård, terminal m.m.

Järnväg - planerad station för resandeutbyte (144)

Järnväg - planerad station för resandeutbyte

Järnväg - befintlig station för resandeutbyte (145)

Järnväg - befintlig station för resandeutbyte

Hamn - utvecklingsområde (147)

Hamn - utvecklingsområde

Hamn - planerad (148)

Hamn - planerad

Hamn - befintlig (149)

Hamn - befintlig

Flygplats - planerad/framtida (151)

Flygplats - planerad/framtida

Flygplats - befintlig (152)

Flygplats - befintlig

Flygplats - rullbana planerad/framtida (153)

Flygplats - rullbana planerad/framtida

Flygplats - rullbana befintlig (154)

Flygplats - rullbana befintlig

LFV Hinderfritt område Bromma flygplats (bankod 3C) (155)

LFV Hinderfritt område Bromma flygplats (bankod 3C)

Riksintresse Arlanda flygplats - influensområde buller (156)

Riksintresse Arlanda flygplats - influensområde buller

LstAB Riksintresse Industriell produktion MB 3kap 6§ (157)

LstAB Riksintresse Industriell produktion MB 3kap 6§

LstAB Riksintresse Friluftsliv MB 3kap 6§ (158)

LstAB Riksintresse Friluftsliv MB 3kap 6§

LstAB Riksintresse Naturvård MB 3kap 6§ (159)

LstAB Riksintresse Naturvård MB 3kap 6§

RAÄ Riksintresse Kulturmiljövård (160)

RAÄ Riksintresse Kulturmiljövård

HaV Riksintresse Yrkesfiske sjöar (162)

HaV Riksintresse Yrkesfiske sjöar

HaV Riksintresse Yrkesfiske hav (163)

HaV Riksintresse Yrkesfiske hav

LstAB Riksintresse yrkesfiske (Hamnar) MB 3kap 5§ (164)

LstAB Riksintresse yrkesfiske (Hamnar) MB 3kap 5§

NV VicNatur Skogligt biotopskyddsområde (167)

NV VicNatur Skogligt biotopskyddsområde

LstAB Skyddsvärda trädmiljöer (168)

LstAB Skyddsvärda trädmiljöer

LstAB Markavvattningsföretag - båtnadsområden (170)

LstAB Markavvattningsföretag - båtnadsområden

LstAB Markavvattningsföretag - dike och vall (171)

LstAB Markavvattningsföretag - dike och vall

LstAB Översiktsplaner (172)

LstAB Översiktsplaner

LstAB Fredningsområden för fisk (173)

LstAB Fredningsområden för fisk

LstAB Förordnandeområden enligt 12kap 4§ äPBL (2007) (174)

LstAB Förordnandeområden enligt 12kap 4§ äPBL (2007)

LstAB Landskapsbildsskydd (NVL 19§) (175)

LstAB Landskapsbildsskydd (NVL 19§)

Detaljplan med utvidgat (177)

Detaljplan med utvidgat

Bakre begränsningslinje (178)

Bakre begränsningslinje

Utvidgat strandskydd (179)

Utvidgat strandskydd

Områdesindelning (180)

Områdesindelning

Detaljplan med utvidgat strandskydd (182)

Detaljplan med utvidgat strandskydd

Bakre begränsningslinje (183)

Bakre begränsningslinje

Utvidgat strandskydd (184)

Utvidgat strandskydd

Områdesindelning (185)

Områdesindelning

LM Strandskydd (linje) Tolknig av Länsstyrelsens äldre beslutskartor (186)

LM Strandskydd (linje) Tolknig av Länsstyrelsens äldre beslutskartor

NV VicNatur Vattenskyddsområde (187)

NV VicNatur Vattenskyddsområde

NV VicNatur Kulturreservat (kommunala och statliga) (188)

NV VicNatur Kulturreservat (kommunala och statliga)

LstAB Skyddsområde kring enskilda byggnadsminnen (190)

LstAB Skyddsområde kring enskilda byggnadsminnen

RAÄ Bebyggelseregistret (BBR) - Byggnadsminnen (191)

RAÄ Bebyggelseregistret (BBR) - Byggnadsminnen

RAÄ Fornlämningar (FMIS) yta (193)

RAÄ Fornlämningar (FMIS) yta

RAÄ Fornlämningar (FMIS) linje (194)

RAÄ Fornlämningar (FMIS) linje

RAÄ Fornlämningar (FMIS) punkt (195)

RAÄ Fornlämningar (FMIS) punkt

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.