Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed

Agentschap Onroerend Erfgoed Publieke Download Service

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
eng
Data provider

Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed (unverified)

Contact information:

Team Informatie

Vlaamse Overheid - Onroerend Erfgoed

1000 Brussel, Belgium

Service metadata

Ads by Google

Publieke Download Service van het agentschap Onroerend Erfgoed

Available map layers (76)

Inventaris Landschappelijk Erfgoed - Aangeduide Ankerplaatsen - Geoportaal (vioe_geoportaal:ile_anker_aangeduid)

Overgangszones bij beschermd onroerend erfgoed (vioe_geoportaal:bes_overgangszone)

Deze laag bevat een overzicht van alle overgangszones van beschermd onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest.

landschapsatlas_lijnrelicten (vioe_geoportaal:la_lijnrelicten)

UNESCO bufferzones (vioe:unesco_buffers)

Deze laag bevat de bufferzones rond UNESCO Werelderfgoed.

Aangeduide ankerplaatsen (vioe:definitief_aangeduide_ankerplaats)

Deze laag bevat de voorlopig en definitief aangeduide ankerplaatsen in Vlaanderen.

Erfgoedlandschappen (vioe:erfgoedlandschappen)

Deze laag bevat de afbakeningen van de Erfgoedlandschappen.

UNESCO werelderfgoed (vioe:unesco_contouren)

Unesco Werelderfgoed - Buffers - Geoportaal (vioe_geoportaal:unesco_buffers)

Beschermde monumenten (vioe_geoportaal:bes_monument)

Deze laag bevat een overzicht van de beschermde monumenten in Vlaanderen.

Gehelen uit de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed (vioe_geoportaal:wet_dibe_geheel)

Deze laag bevat de gehelen uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Inventaris Houtig Erfgoed - Bomen - Interne (vioe_intern:ile_boom)

Inventaris Houtig Erfgoed: bomen

Inventaris van het landschappelijk erfgoed: relicten (vioe_geoportaal:ile_relict)

Deze laag bevat de relicten van de inventaris van het landschappelijk erfgoed.

Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed: relicten (vioe:woi_relict)

Inventaris van relicten van de Eerste Wereldoorlog

Vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde (vioe_geoportaal:vast_hbe)

Deze laag bevat de vastgestelde inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde.

Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed: parken (vioe_intern:ile_park)

Deze laag bevat de items van de inventaris Tuinen en Parken

Inventaris Landschappelijk Erfgoed - Landschapsatlas Ankerplaatsen - Geoportaal (vioe_geoportaal:ile_anker_landschapsatlas)

Inventaris Landschappelijk Erfgoed: deze laag bevat de ankerplaatsen van de landschapsatlas

Beschermde Monumenten - Geoportaal (vioe_geoportaal:beschermde_monumenten)

Deze laag bevat de beschermde monumenten in Vlaanderen.

Interne laag van Erfgoedlandschappen (vioe:erfgoedls)

Gehelen uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (vioe_geoportaal:vast_dibe_geheel)

Deze laag bevat de gehelen uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Vastgestelde relicten uit de landschapsatlas (vioe_geoportaal:vast_la)

Deze laag bevat de vastgestelde relicten uit de landschapsatlas.

Beheersplannen onroerend erfgoed (vioe_geoportaal:beheersplannen)

Deze laag bevat de goedgekeurde beheersplannen voor onroerend erfgoed en erfgoedlandschappen.

Vastgestelde archeologische zones (vioe_geoportaal:vast_az)

Deze laag bevat de vastgestelde archeologische zones.

Unesco bufferzones (vioe_geoportaal:unesco_buffer)

Archeologienotas en notas (vioe:archeologienotas)

Archeologienotas en notas (vioe_intern:archeologienotas)

Deze laag bevat alle archeologienotas en notas, ook de (nog) niet goedgekeurde.

Beschermde_archeologische_sites - Geoportaal (vioe_geoportaal:beschermde_archeologische_zones)

Deze laag bevat de afbakeningen van de beschermde archeologische sites in Vlaanderen.

Inventaris van het landschappelijk erfgoed: relicten (vioe_intern:ile_relict)

Deze laag bevat de relicten uit de inventaris van het landschappelijk erfgoed.

Vastgestelde landschapsatlasrelicten (vioe:vast_la)

Deze laag bevat de vastgestde relicten uit de landschapsatlas.

Vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed (vioe_geoportaal:vast_be)

Deze laag bevat de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken (vioe_geoportaal:vast_htp)

Deze laag bevat de vastgestelde inventaris van historische tuinen en parken.

Beschermde_landschappen - vioe geoportaal (vioe_geoportaal:beschermde_landschappen)

Deze laag bevat afbakeningen van de beschermde landschappen in Vlaanderen.

Erfgoedlandschappen (vioe_geoportaal:erfgoedls)

Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed: parken (vioe_geoportaal:ile_park)

Inventaris Tuinen en Parken

beschermde_monumenten (vioe:beschermde_monumenten)

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen (vioe_geoportaal:dibe_geheel)

Gehelen opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Beschermde Stads en Dorpsgezichten- Geoportaal (vioe_geoportaal:beschermde_dorps_en_stadsgezichten)

Deze laag bevat de beschermde stads- en dorpsgezichten in Vlaanderen.

Unesco kernzones (vioe_geoportaal:unesco_kern)

landschapsatlas_relictzones (vioe_geoportaal:la_relictzones)

Deze laag bevat de relicten uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. (vioe_geoportaal:vast_dibe_relict)

Deze laag bevat de relicten van de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

erfgoedlandschappen (vioe_geoportaal:erfgoedlandschappen)

In deze laag bevinden zich de afbakeningen van de erfgoedlandschappen

Relicten uit de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed (vioe_geoportaal:wet_dibe_relict)

Deze laag bevat de relicten uit de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed

Gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (vioe_geoportaal:gebieden_geen_archeologie)

Deze laag bevat de gebieden waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.

Beschermde landschappen (vioe:beschermde_landschappen)

Deze laag bevat de beschermde landschappen in Vlaanderen.

Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed: relicten (vioe_geoportaal:woi_relict)

Inventaris van relicten van de Eerste Wereldoorlog

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten (vioe:dibe_relict)

Deze laag bevat de relicten opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Beschermde archeologische zones (vioe:beschermde_archeologische_sites)

Deze laag bevat de afbakeningen van de beschermde archeologische sites.

ile_boom_gis_publiek_matview (vioe_geoportaal:ile_boom)

Inventaris Houtig Erfgoed: bomen

Beschermde cultuurhistorische landschappen (vioe_geoportaal:bes_landschap)

Deze laag bevat een overzicht van de beschermde cultuuthistorische landschappen in het Vlaams Gewest.

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten (vioe_geoportaal:dibe_relict)

Deze laag bevat de relicten opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.

Inventaris van het Landschappelijk Erfgoed: Tuinen en Parken (vioe:ile_park)

Deze laag bevat de items van de inventaris Tuinen en Parken

Inventaris van het Wereldoorlogerfgoed: relicten (vioe_intern:woi_relict)

Inventaris van relicten van de Eerste Wereldoorlog

landschapsatlas_lijnrelicten (vioe:la_lijnrelicten)

Deze laag bevat de lijnrelicten van de Traditionele landshappen opgenomen in de Landschapsatlas

Afgebakende archeologische zone (vioe_geoportaal:cai_zone)

De inventaris van de afgebakende archeologische zones

Archeologienotas en notas (vioe_geoportaal:archeologienotas)

Goedgekeurde archeologienotas en notas.

Beschermde dorps- en stadsgezichten (vioe:beschermde_dorps_en_stadsgezichten)

Deze laag bevat de beschermde dorps- en stadsgezichten in Vlaanderen.

Herwaarderingsplannen (vioe:herwaarderingsplannen)

Deze laag bevat de afbakeningen van de herwaarderingsplannen in Vlaanderen.

Inventaris Houtig Erfgoed (vioe:ile_boom)

Inventaris Houtig Erfgoed: Bomen

landschapsatlas_puntrelicten1 (vioe:la_puntrelicten1)

landschapsbeheersplannen (vioe:landschapsbeheersplannen)

In deze laag bevinden zich de afbakeningen van de landschapsbeheersplannen in Vlaanderen

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: orgels (vioe_intern:dibe_orgel)

Inventaris van historische Orgels

herwaarderingsplannen (vioe_geoportaal:herwaarderingsplannen)

Deze laag bevat de afbakeningen van de herwaarderingsplannen in Vlaanderen.

Beschermde archeologische sites (vioe_geoportaal:bes_arch_site)

Deze laag bevat een overzicht van de beschermde archeologische sites in het Vlaams Gewest.

Erfgoedlandschappen (vioe:erfgoedls_publiek)

Vastgestelde acheologische zone (vioe_geoportaal:vastgestelde_archeologische_zone)

Deze laag bevat de vastgestelde inventaris van archeologische zones.

Afgebakende archeologische zone (vioe:cai_zone)

De inventaris van de afgebakende archeologische zones

Unesco Werelderfgoed - Contouren - Geoportaal (vioe_geoportaal:unesco_contouren)

Deze laag bevat de contouren van het Unesco werelderfgoed in Vlaanderen.

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: relicten - intern (vioe_intern:dibe_relict)

Afgebakende archeologische zone (vioe_intern:cai_zone)

De inventaris van de afgebakende archeologische zones

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: orgels (vioe:dibe_orgel)

Inventaris van historische Orgels

Centrale Archeologische Inventaris - Intern (vioe_intern:cai)

Centrale Archeologische Inventaris

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: gehelen (vioe:dibe_geheel)

Gehelen opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed

Archeologie Eindverslagen (vioe_geoportaal:archeologie_eindverslagen)

Beschermde stads- en dorpsgezichten (vioe_geoportaal:bes_sd_gezicht)

Deze laag bevat een overzicht van de beschermde stads- en dorpsgezichten in het Vlaams Gewest.

landschapsbeheersplannen (vioe_geoportaal:landschapsbeheersplannen)

In deze laag bevinden zich de afbakeningen van de landschapsbeheersplannen in Vlaanderen

Inventaris Bouwkundig Erfgoed - Gehelen - Intern (vioe_intern:dibe_geheel)

Deze laag bevat de inventaris van de bouwkundige gehelen

Inventaris van het bouwkundig erfgoed: orgels (vioe_geoportaal:dibe_orgel)

Inventaris van historische Orgels

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.