Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster via WMS

hav-svenskafiskeaktiviteter-2012 hav-svenskafiskeaktiviteter-2012 hav-svenskafiskeaktiviteter-2012
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Havs- och vattenmyndigheten, WMS
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management) (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management)

Besök:
Gullbergs Strandgata 15, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-698 60 00

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster som WMS

Available map layers (8)

Svenska fiskeaktiviteter under 2012 (hav-svenskafiskeaktiviteter-2012)

Havsplanområde Bottniska viken (havplanomrade-bottniskaviken)

Utkast på planområde för havsplanering. Fri användning. - Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Havsplanområde Egentliga Östersjön (havplanomrade-egentligaostersjon)

Utkast på planområde för havsplanering. Fri användning. - Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Havsplanområde Västerhavet (havplanomrade-vasterhavet)

Utkast på planområde för havsplanering. Fri användning. - Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Havs- och vattenmyndighetens kontor (havs-kontor)

Havs- och vattenmyndighetens kontor. Fri användning. - Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Landningshamnar för svenskt fiske 2012 - för fiskerikontrollsammanhang (landningshamnar-svenskt-yrkesfiske-2012)

Utvalda svenska hamnar sammanställda för att använda i fiskerikontrollsammanhang. Fri användning. - Kontaktperson: Mats Börje, mats.borje@havochvatten.se - Tjänsteadress för WMS/WFS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/ows

Svenska hamnar - för fiskerikontrollsammanhang (svenska-hamnar)

Utvalda svenska hamnar sammanställda för att använda i fiskerikontrollsammanhang. Fri användning. - Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

Utländska orter efter urval för fiskerikontrollsammanhang (utlandska-orter-urval)

Utvalda utländska orter sammanställda för att användas i fiskerikontrollsammanhang. Fri användning. - Kontaktperson: Jonas Ljungberg, gis@havochvatten.se - Tjänsteadresser: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wms http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-special/wfs

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.