Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster via WMS

hav-djupskuggning-oversiktlig hav-djupskuggning-oversiktlig hav-grundkarta
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Havs- och vattenmyndigheten, WMS
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management) (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management)

Besök:
Gullbergs Strandgata 15, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-698 60 00

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster som WMS

Available map layers (10)

Översiktlig djupskuggning (hav-djupskuggning-oversiktlig)

En översiktlig djupskyggning med bankar och djupområden lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 tänkt att användas i marina sammanhang. Notera att denna visningstjänst är delvis baserat på frivillig datainsamling och datat därför kan skifta i kvalitet. Kartdata från HELCOM. Kontakt: gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Enkel grundkarta från HaV (hav-grundkarta)

En enklare, översiktlig världskarta lämplig i skalsteg ner till 1:100 000. Notera att denna visningstjänst är delvis baserat på frivillig datainsamling och datat därför kan skifta i kvalitet. Kartdata från Natural Earth och © OpenStreetMaps bidragsgivare Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Enkel grundkarta från HaV, alternativ med ljusare vatten (hav-grundkarta-alt)

En enklare, översiktlig världskarta med ljusare vatten lämplig i skalsteg ner till 1:100 000. Notera att denna visningstjänst är delvis baserat på frivillig datainsamling och datat därför kan skifta i kvalitet. Kartdata från Natural Earth och © OpenStreetMaps bidragsgivare Kontaktperson: gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Mjuk kustlinje i blått (hav-grundkarta-kustlinje-blue)

En världskarta som bara består av en förenklad och utjämnad kustlinje. Lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 och tänkt att fungera som bakgrund för schematiska kartor. Framtagen av HaV baserad på kartdata från Natural Earth Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Mjuk kustlinje i grönt (hav-grundkarta-kustlinje-green)

En världskarta som bara består av en förenklad och utjämnad kustlinje. Lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 och tänkt att fungera som bakgrund för schematiska kartor. Framtagen av HaV baserad på kartdata från Natural Earth Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Mjuk kustlinje i grått (hav-grundkarta-kustlinje-grey)

En världskarta som bara består av en förenklad och utjämnad kustlinje. Lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 och tänkt att fungera som bakgrund för schematiska kartor. Framtagen av HaV baserad på kartdata från Natural Earth Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Limnisk grundkarta från HaV (hav-grundkarta-limnisk)

En enklare, översiktlig världskarta lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 tänkt att användas i limniska sammanhang. Notera att denna visningstjänst är delvis baserat på frivillig datainsamling och datat därför kan skifta i kvalitet. Kartdata från Lantmäteriet, Natural Earth och © OpenStreetMaps bidragsgivare Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Marin grundkarta från HaV (hav-grundkarta-marin)

En enklare, översiktlig världskarta lämplig i skalsteg ner till 1:100 000 tänkt att användas i marina sammanhang. Notera att denna visningstjänst är delvis baserat på frivillig datainsamling och datat därför kan skifta i kvalitet. Kartdata från Lantmäteriet, HELCOM, Natural Earth och © OpenStreetMaps bidragsgivare Kontaktperson: Bernt Rane, gis@havochvatten.se Karttjänst: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-bakgrundskartor/ows

Mjuk kustlinje (mjuk-kustlinje)

En avrundad och förenklad kustlinje baserad på ne coast endast tänkt att ingå som dellager i bakgrundskartor

(Bounding box för Web Mercator) (worldboundingbox-webmercator)

(Speciallager. Ungefärlig utsträckning av projectionen web mercator som används av bland annat Google Maps och Bing. Endast tänk för användning i HaVs bakgrundskartor)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.