[unknown data provider]

matkailu_virkistys tekninenhuolto_energia aluerakenne_keskusverkko
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, etelä-karjala, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaava.

Available map layers (83)

Etelä-Karjalan maakuntakaava (etela_karjala_maakuntakaava)

Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaava.

Kaava-aineiston kattavuus (Kaava_alue)

Aluerakenne ja keskusverkko (aluerakenne_keskusverkko)

aluerakenne_keskusverkko

Aluevaraukset (Aluevaraukset)

Taajamaseutu (Taajamaseutu)

Kasvukeskusalueen laatukäytävä (Laatukaytavan_rajaus2)

Asumisen laajenemissuunta (Kehitettavat_yhteydet4)

Keskusverkko (Keskusverkko)

Tekninen huolto ja energia (tekninenhuolto_energia)

tekninenhuolto_energia

Yhdyskuntatekninen huolto, energia- ja jätehuolto, alueet (Aluevaraukset8)

Voimajohdot (Voimajohdott)

Kaasulinja (Kaasulinja)

Vesi- ja viemärijohdot (Vesi_viemari)

Tekninen taso, johdot (Tekninen_taso_Point)

Kehitettävät yhteydet (Kehitettavat_yhteydet2)

Yhdyskuntatekninen huolto, energia- ja jätehuolto, kohteet (Kehitett_kohdemerkinnat6)

Liikennejärjestelmä (liikennejarjestelma)

liikennejarjestelma

Lentoliikenne ja rautatieliikenne (Aluevaraukset7)

Liikenteen ja logistiikan kehittämisalue (Kehitt_maakunn_alue_02)

Vesiliikenteen alue (Saimaan_kanava)

Tieliikenteen yhteystarve (Kehitettavat_yhteydet6)

Laivaväylät (Laivav)

Maantie- ja raideliikenne (Liikenne_kaava)

Kevyenliikenteen laaturaitti (Kevyenliikenteenraitti)

Eritasoliittymät (eritasoliittymat)

Tieluokan muutos (Kehitett_kohdemerkinnat7)

Liikenneasemat (Kehitett_kohdemerkinnat5)

Luonnonympäristö ja luonnonvarat (luonnonymparisto_luonnonvarat)

luonnonymparisto_luonnonvarat

Luonnonvarojen käyttö ja luonnosuojelu (Aluevaraukset6)

Arvokas kallioalue (Kalliot_EK)

Arvokas harjualue (ah_alueet_EK)

Arvokas moreenialue (Moreenial)

Tärkeä pohjavesialue (pv_EK)

Rantojensuojeluohjelman alue (Rantojensuojeluohj)

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue (luo_alue)

Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue (Natura_2000)

Arvokkaat geologiset muodostumat (ge/h, ge/m, ge/k) (ge_pistekohteet)

Suojelualueet, alle 7 ha (Suojelualueet_alle7ha)

Natura-alueet, alle 7 ha (Natura_06_alle7ha)

Kulttuuriympäristö ja maisema (kulttuuriymparisto_maisema)

kulttuuriymparisto_maisema

Muinaismuistoalueet (Aluevaraukset5)

Arvokkaan maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, ma/mm (Kulttuuri_maakunnMais)

Arvokkaan maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, ma/vm (Kulttuuri_valtakunnMais)

Maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö / kohde (Kulttuuri_maakunnKohde)

Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö / kohde (Kulttuuri_valtakunnKohde)

Vuoksen rantojen kehittämisen kohdealue (Keh_kaupunkipuisto)

Muinaismuistovyöhyke (Kehitt_maakunn_alue_01)

Salpalinja (Salpalinja)

Kulttuuritiet (Kulttuuritiet)

Muinaismuistokohteet (MuinMuist_kohteet)

Vedenalaiset hylyt (Vedenal_hylyt)

Rakennussuojelukohde (Kultt_kohde2)

Kulttuuriympäristökohteet (Kultt_kohde)

Matkailu ja virkistys (matkailu_virkistys)

matkailu_virkistys

Matkailun ja virkistyksen alueet (Aluevaraukset4)

Maakunnan kehittämisalueet (Kehitt_maakunn_alue2)

Suur-Saimaan kehittämisen kohdealue (kehitettavat_alueet4)

Kehitettävä vesialue (Kehitettavat_jarvial2)

Polkupyöräreitin yhteystarve (Kehitettavat_yhteydet5)

Vesiliikenteen yhteystarpeet ja viheryhteystarpeet (Kehitettavat_yhteydet3)

Moottorikelkkareitin yhteystarve (Moottorikelkkareitti_yhteystarve)

Moottorikelkkareitti (Moottorikelkkareitti)

Kehitettävä matkailu- ja maisematie (Matkailutiet)

Retkeily-, melonta- ja polkupyöräreitit (Retkeilyreitit_2)

Retkeilyreitti E-10 (Retkeily_E10)

Matkailun kehittämisväylä (Kehitett_yht_2)

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (Kehitett_kohdemerkinnat4)

Matkailun ja virkistyksen kehittämiskohteet (Kehitett_kohdemerkinnat3)

Elinkeinot, kauppa ja palvelut (elinkeinot_kauppa_palvelut)

elinkeinot_kauppa_palvelut

Tuotantotoiminnan ja teollisuuden alueet (Aluevaraukset3)

Rajapalveluiden kehittämisen kohdealue (Taajamaseutu2)

Tuotannon ja palveluiden kehittämisen kohdealueet (kehitettavat_alueet3)

Kauppa (kauppa)

Teollisuus (Teoll_piste)

Julkiset palvelut ja tuotantotoiminta (Kehitett_kohdemerkinnat2)

Erityisalueet (erityisalueet)

erityisalueet

Erityisalueita, alueet (Aluevaraukset2)

Melu- ja vaara-alueet (melu_vaara_alueet)

Osa-alue jolla on ajoittain puolustusvoimien harjoitustoimintaa (kehitettavat_alueet2)

Konsultointivyöhyke (Seveso_vyohyke2)

Rajavyöhyke (Rajavyohyke_2010)

Melualueet, viiva (melu_viiva)

Erityisalueita, kohteet (Kehitett_kohdemerkinnat)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.