[unknown data provider]

e6piste vaylat_linjat_reitit kehkohdealueet_osaalueet
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, kanta-häme, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Kanta-Hämeen maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Se on maankäyttöä koordinoiva ja erilaisia viranomaisten maankäyttösuunnitelmia yhteen sovittava suunnitelma. Maakuntakaavalla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle, edistetään maakunnallisesti tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä, alueidenkäytön ekologista kestävyyttä, ympäristön ja talouden kannalta kestäviä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyitä, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävää käyttöä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämistä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimista sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamista.

Available map layers (15)

Kanta-Hämeen maakuntakaava (hame_maakuntakaava)

Kanta-Hämeen maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa. Se on maankäyttöä koordinoiva ja erilaisia viranomaisten maankäyttösuunnitelmia yhteen sovittava suunnitelma. Maakuntakaavalla luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle, edistetään maakunnallisesti tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämistä, alueidenkäytön ekologista kestävyyttä, ympäristön ja talouden kannalta kestäviä liikenteen ja teknisen huollon järjestelyitä, vesi- ja maa-ainesvarojen kestävää käyttöä, maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämistä, maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimista sekä virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden turvaamista.

Kaava-aineiston kattavuus (hame_kattavuus)

Alueet (e6alue)

Kehittämisen kohdealueet ja osa-alueet (kehkohdealueet_osaalueet)

kehkohdealueet_osaalueet

Osa-alueet (e6osaalue)

Väylät, linjat ja reitit (vaylat_linjat_reitit)

vaylat_linjat_reitit

Tiet (e6tiet)

Tunnelimerkki (e6tunnelimerkki)

Reitit (e6reitit)

Rata (e6rata)

Linjat (e6linjat_merge2)

Kohteet (e6piste)

Tunnukset (Tunnukset)

Tunnukset

Kvj pisteet (e6kvjpisteet)

Kirjaint me sv (e6kirjaint_me_sv)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.