PDOK

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
WMS, PDOK, Hydrografie, Vervoersnetwerken, Beschermde gebieden, Geografische namen, infoMapAccessService
Fees
no conditions apply
Access constraints
Technische gebruiksbeperkingen: geen. Overige gebruiksbeperkingen: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Ads by Google

Vegetatiedatabase (opgebouwd uit vlakken) van alle gebieden die onder invloed staan van de zee (kwelders en groene stranden), ingewonnen op basis van luchtfoto's 1:5.000 of 1:10.000 en veldwerk. De database bevat vanaf 2008 afgeleide informatie waarmee, naast de vegetatiekaart en grove duintypenkaart (GST), de volgende kaarten kunnen worden gemaakt: vegetatiezoneringskaart, vegetatiestructuurkaart, Habitattypenkaart, KRW-zoneringskaart. Via de servicedesk data van de CIV is een vertaaltabel beschikbaar van Salttype naar betreffende afgeleide. De database is samengesteld uit vegetatiekarteringen die zijn ingewonnen op basis van classificatie volgens Salt97 en Salt08. Tot en met 2007 zijn vegetatiekarteringen ingewonnen aan de hand van Salt97. Bij deze karteringen werden per gebied ook lokale vegetatietypen onderscheiden. Met de komst van Salt08 is de typologie geharmoniseerd. Karteringen tot en met 2007 zijn vertaald naar de Salt08 typologie. Per kartering is er een vertaallijst van de typen beschikbaar, deze kan worden opgevraagd via de servicedesk data van de CIV. Voor een bijbehorende toelichting per karteergebied per jaargang, zie: http://www.rijkswaterstaat.nl/water/natuur_en_milieu/kwelders/meer_weten/ In bijlage I van elke toelichting wordt de specifieke metadata gegeven. Van de originele karteringen zijn GIS gegevens ook file based op basis van Salt97 beschikbaar onder: http://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/vegetatiekartering_zout_vegwad/

Available map layers (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.