PDOK

CBS Wijken en Buurten 2011 versie 3 WFS

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
wijken, buurten, gemeenten, statistiek, bevolking
Fees
NONE
Access constraints
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/nl/
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Het Bestand Wijk- en Buurtkaart 2011 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze tweede versie bevat een deel van de kerncijfers. Begin 2014 wordt een derde versie gepubliceerd. Lees voor meer informatie het volgende pdf ducument: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/0514C636-FE23-45E6-BC14-07AD83AA3B1D/0/20132011b68pub.pdf

Available map layers (3)

cbs_wijken_2011 (wijkenbuurten2011:cbs_wijken_2011)

Het gegeneraliseerde Bestand Wijken en Buurten bevat gegeneraliseerde geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze eerste versie bevat een deel van de kerncijfers. Begin 2013 wordt een tweede versie gepubliceerd. Via het Kadaster is tegen betaling ook een niet gegeneraliseerde versie verkrijgbaar. Lees voor meer informatie het volgende pdf ducument: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/72DBDC1B-8DF9-4529-BA59- 16B7129F8ABF/0/2011b68web.pdf

gemeenten2011 (wijkenbuurten2011:gemeenten2011)

Het gegeneraliseerde Bestand Wijken en Buurten bevat gegeneraliseerde geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze eerste versie bevat een deel van de kerncijfers. Begin 2013 wordt een tweede versie gepubliceerd. Via het Kadaster is tegen betaling ook een niet gegeneraliseerde versie verkrijgbaar. Lees voor meer informatie het volgende pdf ducument: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/72DBDC1B-8DF9-4529-BA59- 16B7129F8ABF/0/2011b68web.pdf

cbs_buurten_2011 (wijkenbuurten2011:cbs_buurten_2011)

Het gegeneraliseerde Bestand Wijken en Buurten bevat gegeneraliseerde geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven. De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze eerste versie bevat een deel van de kerncijfers. Begin 2013 wordt een tweede versie gepubliceerd. Via het Kadaster is tegen betaling ook een niet gegeneraliseerde versie verkrijgbaar. Lees voor meer informatie het volgende pdf ducument: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/72DBDC1B-8DF9-4529-BA59- 16B7129F8ABF/0/2011b68web.pdf

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.