Havs- och vattenmyndigheten (Swedish A…

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster via WMS

fiskforekomster-per-lan fiskforekomster-per-lan fiskforekomster-per-lan
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Havs- och vattenmyndigheten, WMS
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Data provider

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management) (unverified)

Contact information:

Geografisk hantering

Havs- och vattenmyndigheten (Swedish Agency for Marine and Water Management)

Besök:
Gullbergs Strandgata 15, 41104 Göteborg, Sweden

Email: 

Phone: 010-698 60 00

Ads by Google

Havs- och vattenmyndighetens karttjänster som WMS

Available map layers (1)

Fiskförekomster per län (fiskforekomster-per-lan)

Fiskförekomster per län En sammanställning av förekomst av fisk per art och län. Informationen hämtas från Lektidsdatabasen som är upprättad av Havs- och vattenmyndigheten (dåvarande Fiskeriverket). Databasen som är under uppbyggnad, utvecklas och kvalitetssäkras i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet. Denna geografiska sammanställning är gjord av Havs- och vattenmyndigheten. Det aktuella geodatat är endast tillgängligt för sötvatten samt som visningstjänst pga villkor för länsutbredningarna. Underlag för kustområden finns idag i lektidsdatabasen. Dokumentation: - Kontaktperson: Ingemar Andersson, ingemar.andersson@havochvatten.se Villkor: Fri användning Tjänsteadresser: - WMS: http://geodata.havochvatten.se/geoservices/hav-fiskforekomster/ows - WFS: - Leverantör: Havs- och vattenmyndigheten Version: 2013-11-28

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.