Naturvårdsverket

TOLKNING_YTA TOLKNING_YTA TOLKNING_YTA
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, ViewService, infoMapAccessService, Naturtyper och biotoper
Fees
Inga
Access constraints
Inga
Supported languages
swe , eng
Data provider

Naturvårdsverket (unverified)

Contact information:

Inspire kontakt

Naturvårdsverket

Post:
106 48 Stockholm, Sverige

Email: 

Phone: 08-69 81 000

Service metadata

Ads by Google

Detta är en WMS-tjänst i enlighet med INSPIRE som tillgängliggör geografisk information från systemet NNK (Naturanaturtypskartan) som innehåller avgränsningar inom skyddade områden för naturtyper enligt Art- och habitatdirektivet. Tjänsten har fyra lager; Naturtyper punkt, Naturtyper linje, Naturtyper yta och Tolkning yta. Informationen uppdateras varje dygn. Tjänsten har två alternativa manér; ett i enlighet med INSPIRE (alla områden är grå), och ett manér där respektive lager har ett eget kartmanér.

Available map layers (4)

Tolkning, yta (TOLKNING_YTA)

Tolkning, yta

Naturaobjekt, yta (NATURAOBJEKT_YTA)

Naturaobjekt, yta

Naturaobjekt, linje (NATURAOBJEKT_LIN)

Naturaobjekt, linje

Naturaobjekt, punkt (NATURAOBJEKT_PKT)

Naturaobjekt, punkt

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.