Naturvårdsverket

PS.POINT PS.POINT PS.POINT
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, ViewService, infoMapAccessService, Skyddade områden, Protected Sites, Skyddade områden
Fees
no conditions apply
Access constraints
None
Supported languages
swe , eng
Data provider

Naturvårdsverket (unverified)

Contact information:

Inspire kontakt

Naturvårdsverket

Post:
106 48 Stockholm, Sverige

Email: 

Phone: 08-69 81 000

Service metadata

Ads by Google

Detta är en WMS-tjänst i enlighet med INSPIRE som tillgängliggör geografisk information om de skyddade områden som ingår i Naturvårdsregistret och där Naturvårdsverket är informationsansvarig myndighet. Tjänsten har 9 stycken valbara lager som visar skyddsform, d.v.s. Nationalpark, Naturreservat, Kulturreservat, Naturminne (punkt och ytor), Biotopskyddsområde (beslutade av länsstyrelse eller kommun), Djur och växtskyddsområde, Vattenskyddsområde samt skyddade områden enligt tidigare lagar som omfattas av övergångsbestämmelser till miljöbalken (Naturvårdsområde). Informationen uppdateras varje dygn. Tjänsten har två alternativa manér; ett i enlighet med INSPIRE (alla områden är grå) och ett manér där respektive lager har ett eget kartmanér (ytor är rastrerade).

Available map layers (11)

PS.Naturminnen punkter (PS.POINT)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Naturminnen punkter

PS.Interimistiska förbud (PS.IF)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Interimistiska förbud

PS.Skogligt biotopskyddsområde (PS.SBO)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Skogligt biotopskyddsområden

PS.Naturreservat (PS.NR)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Naturreservat

PS.Nationalparker (PS.NP)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Nationalparker

PS.Naturminnen ytor (PS.NM)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Naturminnen ytor

PS.Kulturreservat (PS.KR)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Kulturreservat

PS.Naturvårdsområde (PS.NVO)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Naturvårdsområde

PS.Djur- och växtskyddsområde (PS.DVO)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Djur och växtskyddsområden

PS.Vattenskyddsområden (PS.VSO)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Vattenskyddsområden

PS.Biotopskyddsområden (PS.OBO)

Lager tillhörande Visningstjänst INSPIRE för Skyddade områden, Biotopskyddsområden

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.