Ajuntament de Piera

regim regim regim
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Piera, Planejament, Urba, ca
Fees
none
Access constraints
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol•licitar-ne l'autorització.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Ajuntament de Piera (unverified)

Contact information:

Eduard Vilamajó

Ajuntament de Piera

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Planejament de Piera, cartografia proporcionada per l'Ajuntament

Available map layers (6)

Piera - Planejament (planejament_Piera)

Planejament de Piera, cartografia proporcionada per l'Ajuntament

Régim del sól (regim)

Sectors (sectors)

Qualificacions (qualificacions)

Catàleg elements a protegir (Àmbits) (ambits)

Catàleg elements a protegir (elements)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.