Ajuntament de Piera

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Piera, Planejament, Urba, ca
Fees
none
Access constraints
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol•licitar-ne l'autorització.
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Ajuntament de Piera (unverified)

Contact information:

Eduard Vilamajó

Ajuntament de Piera

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Planejament de Piera, cartografia proporcionada per l'Ajuntament

Available map layers (5)

Qualificacions (ms:qualificacions)

Catàleg elements a protegir (ms:elements)

Catàleg elements a protegir (Àmbits) (ms:ambits)

Régim del sól (ms:regim)

Sectors (ms:sectors)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.