[unknown data provider]

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc per Contaminació Marina.

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
Protecció, Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Representació del perill i la vulnerabilitat globals de contaminació accidental de les aigües marines per a cada municipi.

Available map layers (2)

Perill (Camcat_perill)

Vulnerabilitat (Camcat_vulnerabilitat)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.