[unknown data provider]

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Risc Químic en els Conductes de Matèries Perilloses

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
Protecció, Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Identifica la ubicació general dels conductes per al transport de mercaderies perilloses

Available map layers (3)

Municipis amb oleoducte (munis_oleo)

Municipis amb oleoducte

Municipis amb etilenoducte (munis_etileno)

Municipis amb etilenoducte

Municipis amb gasoducte operatiu (munis_gaso_operatiu)

Municipis amb gasoducte operatiu

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.