[unknown data provider]

Mapa de Protecció Civil de Catalunya: Planificació Municipal

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 1.0.0
Keywords
Protecció, Civil, Catalunya, Riscos, Mapa
Fees
La informació subministrada a través del lloc web no pot ser reproduïda sense esmentar la font o sol¿licitar-ne l'autorització.
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Cobertures temàtiques dels municipis de Catalunya en les que es representen l'obligació o recomanació dels municipis per l’elaboració dels Plans d'Actuació Municipal (PAM) pels diferents tipus de risc que els afectin, així com l'estat de vigència del plans.

Available map layers (28)

PAM_NEUCAT_obl (PAM_NEUCAT_obl)

PAM_RADCAT_obl (PAM_RADCAT_obl)

PAMEN_PENTA_obl (PAM_PENTA_obl)

PAM_ALLAUCAT_obl (PAM_ALLAUCAT_obl)

PBEM_FERROCAT_obl (PBEM_FERROCAT_obl)

PBEM_AEROCAT_obl (PBEM_AEROCAT_obl)

PAM_TRANSCAT_obl (PAM_TRANSCAT_obl)

PA_PROCICAT_FLIX_obl (PA_PROCICAT_FLIX_obl)

PA_PROCICAT_FLIX_obl

PBEM_PROCICAT_obl (PBEM_PROCICAT_obl)

PAM_CAMCAT_obl (PAM_CAMCAT_obl)

PAM_PLASEQCAT_obl (PAM_PLASEQCAT_obl)

PAM_AEROCAT_obl (PAM_AEROCAT_obl)

PAM_SISMICAT_obl (PAM_SISMICAT_obl)

PAM_INUNCAT_obl (PAM_INUNCAT_obl)

PAM_INFOCAT_obl (PAM_INFOCAT_obl)

PAM_NEUCAT_vig (PAM_NEUCAT_vig)

PAM_RADCAT_vig (PAM_RADCAT_vig)

PAM_ALLAUCAT_vig (PAM_ALLAUCAT_vig)

PBEM_FERROCAT_vig (PBEM_FERROCAT_vig)

PAM_TRANSCAT_vig (PAM_TRANSCAT_vig)

PA_PROCICAT_FLIX_vig (PA_PROCICAT_FLIX_vig)

PA_PROCICAT_FLIX_vig

PBEM_PROCICAT_vig (PBEM_PROCICAT_vig)

PAM_CAMCAT_vig (PAM_CAMCAT_vig)

PAM_PLASEQCAT_vig (PAM_PLASEQCAT_vig)

PAM_AEROCAT_vig (PAM_AEROCAT_vig)

PAM_SISMICAT_vig (PAM_SISMICAT_vig)

PAM_INUNCAT_vig (PAM_INUNCAT_vig)

PAM_INFOCAT_vig (PAM_INFOCAT_vig)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.