Ajuntament de Arenys de Munt

Arenys de Munt - Planejament

regim regim regim
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Arenys de Munt, Planejament, Urba, ca
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Ajuntament de Arenys de Munt (unverified)

Contact information:

Serveis tècnics

Ajuntament de Arenys de Munt

postal:
Rambla Francesc Macià, 59, 08358 Arenys de Munt, Spain

Email: 

Phone: 0034937937980

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Planejament Ajuntament Arenys de Munt

Available map layers (11)

Arenys de Munt - Planejament (planejament_Arenys_de_Munt)

Planejament Ajuntament Arenys de Munt

Règim del sòl (regim)

Sectors (sectors)

Reserva per a Variant (proteccions_pol)

Proteccions (línies) (proteccions_lin)

Passatge ús públic (passatge)

Límit del terme municipal (terme)

Planimetria (planimetria)

Alçada reguladora (alcades)

Profunditats edificables (profunditats)

Qualificació (qualificacio)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.