Naturvårdsverket

PS.N2K.Fageldirektivet PS.N2K.Fageldirektivet PS.N2K.Fageldirektivet
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, ViewService, infoMapAccessService, Skyddade områden, Natura 2000, Protected Sites, Skyddade områden
Fees
Inga
Access constraints
Inga
Supported languages
swe , eng
Data provider

Naturvårdsverket (unverified)

Contact information:

Inspire kontakt

Naturvårdsverket

Post:
106 48 Stockholm, Sverige

Email: 

Phone: 08-69 81 000

Service metadata

Ads by Google

Detta är en WMS-tjänst i enlighet med INSPIRE som tillgängliggör geografisk information om Natura 2000 områden i Sverige. Tjänsten har två stycken valbara lager. Ett för habitatdirektivet och ett för fågeldirektivet. Informationen uppdateras ungefär en gång per år. Tjänsten har två alternativa manér; ett i enlighet med INSPIRE (alla områden är grå) och ett manér där respektive lager har ett eget kartmanér (ytor är rastrerade).

Available map layers (2)

PS.N2K.Fageldirektivet (PS.N2K.Fageldirektivet)

Fågeldirektivet

PS.N2K.Habitatdirektivet (PS.N2K.Habitatdirektivet)

Habitatdirketivet

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.