Metria AB

metria:2_lan_clad metria:2_lan_clad metria:2_lan_clad
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WFS, WMS, GEOSERVER
Fees
NONE
Access constraints
NONE
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Metria AB (unverified)

Contact information:

Metria

Metria AB

Box 847, 97126 Luleå, Sweden

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

This is a description of your Web Map Server.

Available map layers (374)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Norra och Södra Långrogrunden, Grönslick (metria:2_lan_clad)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Norra och Södra Långrogrunden, Tångbark (metria:2_lan_elec)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Norra och Södra Långrogrunden, Kräkel (metria:2_lan_furc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Norra och Södra Långrogrunden, Hårdbottenarter (metria:2_lan_hbkv)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Norra och Södra Långrogrunden, Trådslick (metria:2_lan_pyla)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Norra och Södra Långrogrunden, Rödris (metria:2_lan_rhod)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Norra och Södra Långrogrunden, Rödalger (metria:2_lan_roda)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Norra och Södra Långrogrunden, Ishavstovs >50% täckningsgrad (metria:2_lan_sph50)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sydostbrotten, Grönslick (metria:2_syb_clad)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sydostbrotten, Tångbark (metria:2_syb_elec)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sydostbrotten, Kräkel (metria:2_syb_furc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sydostbrotten, Hårdbottenarter (metria:2_syb_hbkv)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sydostbrotten, Blåmussla (metria:2_syb_myti)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sydostbrotten, Trådslick (metria:2_syb_pyla)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sydostbrotten, Rödris (metria:2_syb_rhod)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sydostbrotten, Rödalger (metria:2_syb_roda)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sydostbrotten, Ishavstofs >50% täckningsgrad (metria:2_syb_sph50)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Verners Grund, Grönslick (metria:2_ver_clad)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Verners Grund, Tångbark (metria:2_ver_elec)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Verners Grund, Kräkel (metria:2_ver_furc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Verners Grund, Hårdbottenarter (metria:2_ver_hbkv)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Verners Grund, Blåmussla (metria:2_ver_myti)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Verners Grund, Trådslick (metria:2_ver_pyla)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Verners Grund, Rödris (metria:2_ver_rhod)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Verners Grund, Rödalger (metria:2_ver_roda)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Verners Grund, Ishavstofs >50% täckningsgrad (metria:2_ver_sph50)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Argos Inre och Yttre Grund, Havstulpan (metria:3_arg_bal)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Argos Inre och Yttre Grund, Blåmussla (metria:3_arg_myt2)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Argos Inre och Yttre Grund, Ishavstofs (metria:3_arg_sph)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Campsgrund, Blåmussla (metria:3_cam_myt2)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Campsgrund, Ishavstofs (metria:3_cam_sph)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Eystrasaltbanken, Ishavstofs (metria:3_eys_sph)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Grundkallegrund, Havstulpan (metria:3_gkg_bal)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Grundkallegrund, Grönslick (metria:3_gkg_clad)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Grundkallegrund, Molnslick och Trådslick (metria:3_gkg_ecpy)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Grundkallegrund, Tång >25% täckningsgrad (metria:3_gkg_fu25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Grundkallegrund, Tång (metria:3_gkg_fuc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Grundkallegrund, Blåmussla (metria:3_gkg_myt2)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Grundkallegrund, Ishavstofs (metria:3_gkg_sph)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Gretas Klackar, Blåmussla (metria:3_gre_myt22b)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Gretas Klackar, Ishavstofs (metria:3_gre_sph2)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Märketskallen, Grönslick (metria:3_mar_clad)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Märketskallen, Molnslick och Trådslick (metria:3_mar_ecpy)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Märketskallen, Tång >25% täckningsgrad (metria:3_mar_fu25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Märketskallen, Tång (metria:3_mar_fuc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Märketskallen, Blåmussla (metria:3_mar_myt2)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Märketskallen, Ishavstofs (metria:3_mar_sph)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sylen, Molnslick och Trådslick (metria:3_syl_ecpy)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sylen, Blåmussla (metria:3_syl_myt2)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Sylen, Ishavstofs (metria:3_syl_sph)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Havstulpan (metria:5_ha_bal)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Sudare (metria:5_ha_chor)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Molnslick och Trådslick (metria:5_ha_ecpy)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Tång (metria:5_ha_fuc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Hårdbottenarter (metria:5_ha_hbkv)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Hydroider (metria:5_ha_hyz)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Östersjömussla (metria:5_ha_mac)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Blåmussla (metria:5_ha_my10)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Rödslickar (metria:5_ha_pfi)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Rödalger >25% täckningsgrad (metria:5_ha_ro25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Hanöreven, Ishavstofs (metria:5_ha_sph)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Havstulpan (metria:5_ta_bal)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Sudare (metria:5_ta_chor)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Molnslick och Trådslick (metria:5_ta_ecpy)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Tång (metria:5_ta_fuc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Hårdbottenarter (metria:5_ta_hbkv)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Hydroider (metria:5_ta_hyz)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Östersjömussla (metria:5_ta_mac)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Blåmussla >10% täckningsgrad (metria:5_ta_my10)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Rödslickar (metria:5_ta_pfi)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Rödalger >25% täckningsgrad (metria:5_ta_ro25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Taggen, Ishavstofs (metria:5_ta_sph)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Utklippan, Havstulpan (metria:5_ut_bal)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Utklippan, Sudare (metria:5_ut_chor)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Utklippan, Molnslick och Trådslick (metria:5_ut_ecpy)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Utklippan, Tång (metria:5_ut_fuc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Utklippan, Hydroider (metria:5_ut_hyz)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Utklippan, Östersjömussla (metria:5_ut_mac)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Utklippan, Blåmussla >10% täckningsgrad (metria:5_ut_myt)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Utklippan, Ishavstofs (metria:5_ut_sph)

Vågexponering Stockholms län (kontinuerliga data) (metria:ab_exp_sr)

Vågexponering Västerbottens län (kontinuerliga data) (metria:ac_exp_sr)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av ålgräs (metria:algras)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av ålgräs (metria:algras_10)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av ålgräs (metria:algras_25)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Ålgräs (metria:algras_pa1)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av ålnate (metria:alnate)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av ålnate (metria:alnate_10)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av ålnate (metria:alnate_25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, sjöpungar (släktet Ascidia) (metria:ascidia_gam)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Missjö, Lutningsriktning (metria:aspect)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, vanlig sjöstjärna (metria:asterias_gam)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, kamstjärna (metria:astropect_gam)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Axslinga (metria:axslinga_pa2)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Brackvattenslevande havstulpan (metria:balanus_100)

Vågexponering Norrbottens län (kontinuerliga data) (metria:bd_exp_sr)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Norra Midsjöbanken, Blåmussla (metria:blamuss_kv_nm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Vänta Litets grund, Blåmussla kvantitativ (metria:blamuss_kv_vl)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av blåmussla (metria:blamussla_25)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 50% täckningsgrad av blåmussla (metria:blamussla_50)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Blåmussla (metria:blamussla_50_m)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Blåmussla (metria:blamussla_hb)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Vänta Litets grund, Blåmussla förekomst (metria:blamussla_vl)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av blåstång (metria:blastang)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av blåstång (metria:blastang_25)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Blåstång (metria:blastang_pa1)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av borstnate (metria:borstnate)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av borstnate (metria:borstnate_10)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av borstnate (metria:borstnate_25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, julgransalg (metria:brongni_gam)

Vågexponering Uppsala län (kontinuerliga data) (metria:c_exp_sr)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av höstlånke (metria:calitriche_pa)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av ullsläke (metria:ceram_10)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Ullsläke (metria:ceram_100)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av ullsläke (metria:ceram_25)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Råneå, Hornsärv (metria:ceratophyllum)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av sträfsen (metria:chara_10)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Sträfsen (metria:chara_100)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av sträfsen (metria:chara_pa)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, fjädermyggslarver minst 100 individer/m2 (metria:chiro_100)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av fjädermyggslarver (metria:chiro_pa)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Fjädermygglarver (metria:chirosp_200)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Sudare (metria:chorda_100)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av sudare (metria:chorda_pa)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Grönslick (metria:clado_100)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Råneå, Grönslickar (metria:cladophora)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Råneå, Vattenfärg (metria:colour)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, korallalg (metria:corallina_gam)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Slammärla (metria:corophium_100)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Gräsö-Singö, Kurvatur (metria:curv300_200)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Missjö, Kurvatur (metria:curv300_50)

Vågexponering Södermanlands län (kontinuerliga data) (metria:d_exp_sr)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, ribbeblad (metria:delesser_gam)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Gräsö-Singö, Djup (metria:depth_300)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, käringhår (metria:desmarest_gam)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10 % täckningsgrad av gyllenskägg, smalskägg, krulltrassel (metria:dic_stic_10)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av gyllenskägg, smalskägg, krulltrassel (metria:dic_stic_pa)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, köttblad (metria:dilsea_gam)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Missjö, Djup (metria:djup_100)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, djup (metria:djup_150)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, djup (metria:djup_200)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av djupväxande fintrådiga alger (metria:djup_fin_25)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 50% täckningsgrad av djupväxande fintrådiga alger (metria:djup_fin_50)

Vågexponering Östergötlands län (kontinuerliga data) (metria:e_exp_sr)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Trådslick och molnslick (metria:ectpil_100)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Tångludd (metria:elachista_100)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, ytsubstrat enligt eunis (metria:eunisklasser)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Finngrundets Västra Bank, Ullsläke (metria:fgvb_cer)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Finngrundets Västra Bank, Grönslick (metria:fgvb_clad)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Finngrundets Västra Bank, Tång (metria:fgvb_fuc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Finngrundets Västra Bank, Hårdbottenarter (metria:fgvb_hbkv)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Finngrundets Västra Bank, Molnslick och Trådslick (metria:fgvb_pyla)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Finngrundets Västra Bank, Rödris (metria:fgvb_rhod)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Finngrundets Västra Bank, Ishavstofs (metria:fgvb_spha)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Missjö, Finsediment (metria:finsed_50)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Fintrådiga alger (metria:fintrad_pa1)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av violettslick och fjäderslick (metria:fjadersli_25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Fjäderslick (metria:fjaderslic_hb)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av violettslick och fjäderslick (metria:fjaderslick)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av blåstång, smaltång (metria:fuc_pa)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av blåstång och smaltång (metria:fucus_10)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Blåstång (metria:fucus_100)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av blåstång och smaltång (metria:fucus_25)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Kräkel (metria:furc_100)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av kräkel (metria:furc_pa)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Fintrådiga grönalger (metria:gronalger_fg)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Klockgrundet/Tärnans grund, Fintrådiga grönalger (metria:gronalger_kt)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Marakallen, Fintrådiga grönalger (metria:gronalger_mk)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Rata Storgrund, Fintrådiga grönalger (metria:gronalger_rs)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Väktaren, Fintrådiga grönalger (metria:gronalger_vp)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av grönslickar (metria:gronslick)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av grönslickar (metria:gronslick_25)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av gyllenskägg och smalskägg (metria:gyllenskagg)

Vågexponering Kalmar län (kontinuerliga data) (metria:h_exp_sr)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Korvmask (metria:halicrypt_200)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Missjö, Hårdbotten (metria:hallblock_pa1)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Hårdbottenarter (metria:hard_art_fg)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Hårdbottenarter (metria:hard_art_hb)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Klockgrundet/Tärnans grund, Hårdbottenarter (metria:hard_art_kt)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Marakallen, Hårdbottenarter (metria:hard_art_mk)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Norra Midsjöbanken, Hårdbottenarter (metria:hard_art_nm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Rata Storgrund, Hårdbottenarter (metria:hard_art_rs)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Södra Midsjöbanken, Hårdbottenarter (metria:hard_art_sm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Vänta Litets grund, Hårdbottenarter (metria:hard_art_vl)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Väktaren, Hårdbottenarter (metria:hard_art_vp)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av hårsärv (metria:harsarv)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av hårsärv (metria:harsarv_10)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av havsrufse (metria:havsrufse)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Havstulpan (metria:havstulpan_fg)

hb_sr99 (metria:hb_sr99)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av höga kärlväxter (metria:hk_10)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av höga kärlväxter (metria:hk_25)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av höga kärlväxter (metria:hk_pa)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av kärlväxter (metria:hoga_karl_10)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av kärlväxter (metria:hoga_karl_25)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 50% täckningsgrad av kärlväxter (metria:hoga_karl_50)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av hornsärv (metria:hornsarv)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Hornsärv (metria:hornsarv_pa2)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Hydroid (metria:hydroid_hb)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Marakallen, Brackvattenhydroid (metria:hydroid_mk)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Norra Midsjöbanken, Hydriod (metria:hydroid_nm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Vänta Litets grund, Brackvattenhydroid (metria:hydroid_vl)

Vågexponering Gotlands län (kontinuerliga data) (metria:i_exp_sr)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av ishavstofs (metria:ishavstofs)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Ishavstofs (metria:ishavstofs_fg)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Ishavstofs (metria:ishavstofs_hb)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Norra Midsjöbanken, Ishavstofs (metria:ishavstofs_nm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Södra Midsjöbanken, Ishavstofs (metria:ishavstofs_sm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Vänta Litets grund, Ishavstofs (metria:ishavstofs_vl)

Vågexponering Blekinge län (kontinuerliga data) (metria:k_exp_sr)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Klockgrundet/Tärnans grund, Kiselalger (metria:kiselalger_kt)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Marakallen, Kiselalger (metria:kiselalger_mk)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Rata Storgrund, Kiselalger (metria:kiselalger_rs)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av klyving (metria:klyving)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av kräkel (metria:krakel)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Kräkel (metria:krakel_50)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Norra Midsjöbanken, Kräkel (metria:krakel_nm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Väktaren, Kräkel (metria:krakel_vp)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, kurvatur (metria:kurvatur150)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, kurvatur (metria:kurvatur_200)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, finger- och stortare (metria:laminaria_gam)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, solvinkel (metria:ljusexp_25)

ljusexp_25_2 (metria:ljusexp_25_2)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av låga kärlväxter (metria:lk_pa)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, lutning (metria:lutning_100)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, lutningsriktning (metria:lutriktn_100)

Vågexponering Skåne län (kontinuerliga data) (metria:m_exp_sr)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, östersjömussla minst 100 individer/m2 (metria:macom100_mask)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Östersjömussla (metria:macoma_200)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Östersjömussla (metria:macoma_hb)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av östersjömussla (metria:macompa_mask)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, havsborstmask minst 100 individer/m2 (metria:marenz_100)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, havsborstmask minst 300 individer/m2 (metria:marenz_300)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av havsborstmask (metria:marenz_pa)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, taggig sjöstjärna (metria:marthast_gam)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, förekomst av fint substrat (metria:mjuk_sannolik)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, täckningsgrad av fint substrat (metria:mjuk_tg)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, hästmussla (metria:modiolus_gam)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, vitmärla minst 100 individer/m2 (metria:monop_100)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Vitmärla (metria:monopor_100)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Väktaren, Vattenmossa (metria:mossa_vp)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av slingor (metria:myr_pa_ua)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Slingor (metria:myrio_100)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Råneå, Hårslinga (metria:myriophyllum)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av blåmussla (metria:myt_pa)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Blåmussla (metria:mytilus_100)

Vågexponering Hallands län (kontinuerliga data) (metria:n_exp_sr)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, Natura 2000 naturtyper (metria:naturtyper)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Råneå, Nordnäckros (metria:nymphaea)

Vågexponering Västra Götalands län (kontinuerliga data) (metria:o_exp_sr)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Fåborstmaskar (metria:oligo_200)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av fåborstmask (metria:oligo_pa)

omr10_fzy_or (metria:omr10_fzy_or)

Potentiellt ytsubstrat i grunda havsområden. Mjukbotten, norra Västerbotten (delområde 11) (metria:omr11_fzy_or)

Potentiellt ytsubstrat i grunda havsområden. Mjukbotten, Norrbotten (delområde 12) (metria:omr12_fzy_or)

Potentiellt ytsubstrat i grunda havsområden. Mjukbotten, Västra Götaland (delområde 1) (metria:omr1_fzy_or)

Potentiellt ytsubstrat i grunda havsområden. Mjukbotten, Blekinge (delområde 4) (metria:omr4_fzy_or)

Potentiellt ytsubstrat i grunda havsområden. Mjukbotten, Öland och Gotland (delområde 5) (metria:omr5_fzy_or)

Potentiellt ytsubstrat i grunda havsområden. Mjukbotten, Kalmarsund (delområde 6) (metria:omr6_fzy_or)

Potentiellt ytsubstrat i grunda havsområden. Mjukbotten, Kalmar till Gävle (delområde 7) (metria:omr7_fzy_or)

Potentiellt ytsubstrat i grunda havsområden. Mjukbotten, Gävleborg (delområde 8) (metria:omr8_fzy_or)

Potentiellt ytsubstrat i grunda havsområden. Mjukbotten, Västernorrland (delområde 9) (metria:omr9_fzy_or)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Östersjösallat (metria:osallat_pa1)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av trådslick/molnslick (metria:pe_25)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 50% täckningsgrad av trådslick/molnslick (metria:pe_50)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av trådslick/molnslick (metria:pe_pa)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av borstnate (metria:pec_10)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av borstnate (metria:pec_pa)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Abborre, rom (metria:perca_eggs)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av ålnate (metria:perf_10)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av ålnate (metria:perf_pa)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, ekblading (metria:phycodrys_gam)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av violettslick och fjäderslick (metria:polys_pa)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Råneå, Borstnate (metria:pot_pect)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Råneå, Ålnate (metria:pot_perf)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Vandrarsnäcka (metria:potamopy_100)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Borstnate (metria:potpect_100)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Ålnate (metria:potperf_100)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Havsborstmask (metria:pygospio_hb)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Råneå, Vitstjälksmöja (metria:ranunculus)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 5% täckningsgrad av rödslick och rödris (metria:rhod_poloys_5)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av rödslick och rödris (metria:rhod_polys_pa)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Svartkula (metria:rivul_100)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Fintrådiga rödalger (metria:rodalger_fg)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Rata Storgrund, Fintrådiga rödalger (metria:rodalger_rs)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Vänta Litets grund, Fintrådiga rödalger (metria:rodalger_vl)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Väktaren, Fintrådiga rödalger (metria:rodalger_vp)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Rödblad (metria:rodblad_50)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Rödblad (metria:rodblad_hb)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av icke fintrådiga rödalger (metria:rodblad_kr)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av icke fintrådiga rödalger (metria:rodblad_kr25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Rödplysch (metria:rodplysch_fg)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av rödris (metria:rodris)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av rödris (metria:rodris_25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Rödris (metria:rodris_hb)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Norra Midsjöbanken, Rödris (metria:rodris_nm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Södra Midsjöbanken, Rödris (metria:rodris_sm)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Juvenil mört (metria:rutilus)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, skräppetare (metria:saccharin_gam)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Skorv (metria:saduria_300)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Råneå, Salthalt (metria:sal)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, salinitet (metria:salinitet_25)

salinitet_25_2 (metria:salinitet_25_2)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Juvenil gös (metria:sander_l)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, sjöpennor (metria:sjopennor_gam)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Klockgrundet/Tärnans grund, Skorpalger (metria:skorpalger_kt)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Marakallen, Skorpalger (metria:skorpalger_mk)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Rata Storgrund, Skorpalger (metria:skorpalger_rs)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Vänta Litets grund, Skorpalger (metria:skorpalger_vl)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av slingor (metria:slinga)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av slingor (metria:slinga_10)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, lutning (metria:slope150)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Gräsö-Singö, Lutning (metria:slope_300)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Missjö, Lutning (metria:slope_50)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av ishavstofs (metria:sphac_25)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av ishavstofs (metria:sphac_pa_sa)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Ishavstofs (metria:sphace_100)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av sträfsen (metria:strafsen)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, strömmar (metria:strom_25)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, ytsubstrat (metria:substrat_25)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av sudare (metria:sudare)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 10% täckningsgrad av sudare (metria:sudare_10)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Norra Midsjöbanken, Sudare (metria:sudare_nm)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Missjö, Sudare (metria:sudare_pa1)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Klockgrundet/Tärnans grund, Sötvattenssvamp (metria:svamp_kt)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Marakallen, Sötvattenssvamp (metria:svamp_mk)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Rata Storgrund, Sötvattenssvamp (metria:svamp_rs)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svenska Björn, Märlor (metria:svb_amph)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svenska Björn, Havstulpan (metria:svb_bala)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svenska Björn, Rödblad och Kilrödblad (metria:svb_cocphy)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svenska Björn, Tångbark (metria:svb_elec)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svenska Björn, Blåmussla (metria:svb_myti)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svenska Björn, Rev (metria:svb_rev)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svenska Björn, Rödris (metria:svb_rhod)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svenska Björn, Ishavstofs (metria:svb_sphac)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, vågexponering (metria:swm)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, vågexponering vid ytan (metria:swm_25)

Naturtyper på havets botten, modelleringsunderlag: Råneå, Vågexponering vid ytan (metria:swm_r)

swmvd_25 (metria:swmvd_25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Tångbälte (metria:tang25_fg)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Tång (metria:tang_fg)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Tångbark (metria:tangbark_fg)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Vänta Litets grund, Tångbark (metria:tangbark_vl)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av tångludd (metria:tangludd)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av tarmalger (metria:tarmalg)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Havsrufse (metria:tolyp_100)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av trådslick och molnslick (metria:tradslick_25)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Finngrundet, Trådslick (metria:tradslick_fg)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Hoburgs bank, Trådslick (metria:tradslick_hb)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Norra Midsjöbanken, Trådslick (metria:tradslick_nm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Södra Midsjöbanken, Trådslick (metria:tradslick_sm)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Vänta Litets grund, Trådslick (metria:tradslick_vl)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av grovsläke och ullsläke (metria:ullslake)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 25% täckningsgrad av grovsläke och ullsläke (metria:ullslake_25)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, minst 50% täckningsgrad av grovsläke och ullsläke (metria:ullslake_50)

Utsjöbanksinventeringen omgång 1, Artutbredningsmodeller: Kattegatt, havsanemon (släktet Urticina) (metria:urticina_gam)

Modellering av Östergötlands marina habitat och naturvärden. Artutbredningsmodeller, förekomst av vattenpest (metria:vattenpest)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Gräsö-Singö, Slangalger (metria:vau_100)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Makrillbåden, Ribbeblad (metria:vk_mb_dele)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Makrillbåden, Ekblading (metria:vk_mb_phyc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Makrillbåden, Rödalger (metria:vk_mb_roda)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Makrillbåden, Yxmossdjur (metria:vk_mb_secu)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svaberget, Bägarkorall (metria:vk_sv_cary)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svaberget, Ekblading (metria:vk_sv_phyc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svaberget, Rödalger (metria:vk_sv_roda)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Svaberget, Tare (metria:vk_sv_tare)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Vanguards Grund, Död mans hand (metria:vk_va_alcy)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Vanguards Grund, Tandpetaren (metria:vk_va_penn)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Vanguards Grund, Ekblading (metria:vk_va_phyc)

Utsjöbanksinventeringen omgång 2, Artutbredningsmodeller: Vanguards Grund, Rödalger (metria:vk_va_roda)

Vågexponering Gävleborgs län (kontinuerliga data) (metria:x_exp_sr)

Vågexponering Västernorrlands län (kontinuerliga data) (metria:y_exp_sr)

Modellering av Västernorrlands marina habitat och naturvärden. Modelleringsunderlag, ytnära salthalt (metria:ytsal_25)

Naturtyper på havets botten, artutbredningsmodeller: Råneå, Hårsärv (metria:zannichellia)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.