Naturvårdsverket

VATTEN_KUSTFISK_HALSA VATTEN_KUSTFISK_HALSA vatten.kustfisk_halsa
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, ViewService, infoMapAccessService, Anläggningar för miljöövervakning
Fees
Inga
Access constraints
Inga
Supported languages
swe , eng
Data provider

Naturvårdsverket (unverified)

Contact information:

Inspire kontakt

Naturvårdsverket

Post:
106 48 Stockholm, Sverige

Email: 

Phone: 08-69 81 000

Service metadata

Ads by Google

Denna tjänst tillhandahåller INSPIRE-data.

Available map layers (30)

Kust och hav.Kustfisk hälsa (VATTEN_KUSTFISK_HALSA)

Kust och hav.Kustfisk hälsa

Kust och hav.Metaller och organiska miljögifter i sediment (VATTEN_METALLGIFT_SEDIMENT_HAV)

Kust och hav.Metaller och organiska miljögifter i sediment

Kust och hav.Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material (VATTEN_METALLGIFT_BIOMTRL_HAV)

Kust och hav.Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material

Kust och hav.Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar (VATTEN_TENNFORENINGAR_BIOMTRL)

Kust och hav.Biologisk effektövervakning av organiska tennföreningar

Kust och hav.Embryonalutveckling av vitmärla (VATTEN_EMBRYO_UTV_VITMARLA)

Kust och hav.Embryonalutveckling av vitmärla

Sötvatten.Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material (VATTEN_METALLGIFT_BIOMTRL_SJO)

Sötvatten.Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material

Sötvatten.Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material, provbankning av fisk (VATTEN_METALLGIFT_BIOMTRL_PROVBANKFISK_SJO)

Sötvatten.Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material, provbankning av fisk

Hälsorelaterad miljöövervakning.Studie av besök vid sjukhusens mottagningar kopplat till luftföroreningshalter (HALSA_SJUKHUS_LUFTFORORENING)

Hälsorelaterad miljöövervakning.Studie av besök vid sjukhusens mottagningar kopplat till luftföroreningshalter

Hälsorelaterad miljöövervakning.Personbunden exponering för flyktiga orgnaiska ämnen (HALSA_PERSONEXPON_STATION)

Hälsorelaterad miljöövervakning.Personbunden exponering för flyktiga orgnaiska ämnen

Hälsorelaterad miljöövervakning.Mätningar av organiska miljöföroreningar i bröstmjölk, Uppsala (HALSA_ORGANISKAAMNEN_BROSTMJOLK_UPPSALA)

Hälsorelaterad miljöövervakning.Mätningar av organiska miljöföroreningar i bröstmjölk, Uppsala

Hälsorelaterad miljöövervakning.Mätningar av organiska miljöföroreningar i bröstmjölk, Stockholm (HALSA_ORGANISKAAMNEN_BROSTMJOLK_STOCKHOLM)

Hälsorelaterad miljöövervakning.Mätningar av organiska miljöföroreningar i bröstmjölk, Stockholm

Hälsorelaterad miljöövervakning.Kvicksilver i hårstrån från gravida kvinnor (HALSA_KVICKSILVER_HARSTRA_GRAVIDA)

Hälsorelaterad miljöövervakning.Kvicksilver i hårstrån från gravida kvinnor

Hälsorelaterad miljöövervakning.Halter av kadmium i urin hos två åldersgrupper av kvinnor (HALSA_KADMIUM_URIN)

Hälsorelaterad miljöövervakning.Halter av kadmium i urin hos två åldersgrupper av kvinnor

Hälsorelaterad miljöövervakning.Enkätstudie besvär förorsakade av luftföroreningar (HALSA_DAGBOKSSTUDIE_ENKATSTUDIE)

Hälsorelaterad miljöövervakning.Enkätstudie besvär förorsakade av luftföroreningar

Hälsorelaterad miljöövervakning.Blyhalter i blod hos ungdomar (HALSA_BLYIBLODET_UNGDOM)

Hälsorelaterad miljöövervakning.Blyhalter i blod hos ungdomar

Luft.Partiklar och sot i luft (LUFT_PARTIKLAR_LUFT)

Luft.Partiklar och sot i luft

Luft.Ozonlagrets tjocklek (LUFT_OZONTJOCKLEK)

Luft.Ozonlagrets tjocklek

Luft.Miljögifter i nederbörd (LUFT_MILJOGIFT_NDRBORD)

Luft.Miljögifter i nederbörd

Luft.Metaller i luft (LUFT_MILJOGIFT_LUFT)

Luft.Metaller i luft

Luft.Metaller i nederbörd (LUFT_METALLER_NDRBORD)

Luft.Metaller i nederbörd

Luft.Metaller i mossa (LUFT_METALLER_MOSSA)

Luft.Metaller i mossa

Luft.Metaller i luft (LUFT_METALLER_LUFT)

Luft.Metaller i luft

Luft.Marknära ozon (LUFT_MARKNARA_OZON)

Luft.Marknära ozon

Luft.Försurande och övergödande ämnen i skog (krondroppsnätet) (LUFT_FORSUR_OVERGOD_NED_SKOG)

Luft.Försurande och övergödande ämnen i skog (krondroppsnätet)

Luft.Försurande och övergödande ämnen i nederbörd (LUFT_FORSUR_OVERGOD_NDRBORD)

Luft.Försurande och övergödande ämnen i nederbörd

Luft.Försurande och övergödande ämnen, modellberäkning av nedfall (LUFT_FORSUR_OVERGOD_MODEL)

Luft.Försurande och övergödande ämnen, modellberäkning av nedfall

Luft.Försurande och övergödande ämnen i luft (LUFT_FORSUR_OVERGOD_LUFT)

Luft.Försurande och övergödande ämnen i luft

Luft.Bekämpningsmedel i nederbörd (LUFT_BEKAMPAMED_NDRBORD)

Luft.Bekämpningsmedel i nederbörd

Luft.Bekämpningsmedel i luft (LUFT_BEKAMPAMED_LUFT)

Luft.Bekämpningsmedel i luft

MILJOGIFTSAMORD_OVERVAKNING_RENINGSVERK (MILJOGIFTSAMORD_OVERVAKNING_RENINGSVERK)

Layer MILJOGIFTSAMORD_OVERVAKNING_RENINGSVERK

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.