Naturvårdsverket

VATMARK_SATELLITBASERAD_VATMARK vatmark.satellitbaserad_vatmark VATMARK_SATELLITBASERAD_VATMARK
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, ViewService, infoMapAccessService, Anläggningar för miljöövervakning
Fees
no conditions apply
Access constraints
None
Supported languages
swe , eng
Data provider

Naturvårdsverket (unverified)

Contact information:

Inspire kontakt

Naturvårdsverket

Post:
106 48 Stockholm, Sverige

Email: 

Phone: 08-69 81 000

Service metadata

Ads by Google

This service provides INSPIRE Data.

Available map layers (20)

Våtmarker.Satellitbaserad övervakning av våtmarker (VATMARK_SATELLITBASERAD_VATMARK)

Våtmarker.Satellitbaserad övervakning av våtmarker

Fjäll.Övervakning av smågnagare (FJALL_SMADAGGDJURSOVERVAKNING)

Fjäll.Övervakning av smågnagare

Skog.Övervakning av smågnagare (SKOG_SMAGNAGARE)

Skog.Övervakning av smågnagare

Skog.Marinventeringen (MI) (SKOG_MARKINVENTERING)

Skog.Marinventeringen (MI)

Skog.Integrerad miljöövervakning (SKOG_INTEGRERAD_MONITORING)

Skog.Integrerad miljöövervakning

Landskap.Svensk fågeltaxering, vinterfågelräkning (LANDSKAP_VINTERFAGELRAK_PUNKTTAX)

Landskap.Svensk fågeltaxering, vinterfågelräkning

Landskap.Svensk sjöfågelinventering (LANDSKAP_SVENSK_SJOFAGELINVENTERING)

Landskap.Svensk sjöfågelinventering

Landskap.Svensk dagfjärilsövervakning (LANDSKAP_SVENSK_DAGFJARILSOVERVAKNING)

Landskap.Svensk dagfjärilsövervakning

Landskap.Sträckfågelräkning vid Falsterbo (LANDSKAP_STRACKFAGEL_FALSTERBO)

Landskap.Sträckfågelräkning vid Falsterbo

Landskap.Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) (LANDSKAP_NILS)

Landskap.Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS)

Landskap.Svensk fågeltaxering, häckfågeltaxering med fast standardrutt (LANDSKAP_HACKFAGEL_STANDARDRUTT)

Landskap.Svensk fågeltaxering, häckfågeltaxering med fast standardrutt

Landskap.Svensk fågeltaxering, häckfågeltaxering med punkttaxering (LANDSKAP_HACKFAGEL_PUNKTTAXERING)

Landskap.Svensk fågeltaxering, häckfågeltaxering med punkttaxering

Landskap.Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby (LANDSKAP_FAGELRAKNING_RINGMARKNING)

Landskap.Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby

Jordbruk.Undersökning av markpackning (JORDBRUK_UNDERSOKN_MARKPACKN)

Jordbruk.Undersökning av markpackning

Jordbruk.Typområden, mätningar i ytvatten och grundvatten (JORDBRUK_TYPOMR_MATN_YTVATTEN_GRUNDVATTEN)

Jordbruk.Typområden, mätningar i ytvatten och grundvatten

Jordbruk.Observationsfält, mätningar i dräningsvatten, grundvatten och ytvatten (JORDBRUK_OBSERVATIONSFALT)

Jordbruk.Observationsfält, mätningar i dräningsvatten, grundvatten och ytvatten

Jordbruk.Kemi i matjord, alv och gröda, engångskartering 1988-1995 (JORDBRUK_KEMI_ENGANGSKARTERING)

Jordbruk.Kemi i matjord, alv och gröda, engångskartering 1988-1995

Jordbruk.Bekämpningsmedel i ytvatten, grundvatten och sediment (JORDBRUK_BEKAMPMED_GRUNDV_YTV_SEDIM)

Jordbruk.Bekämpningsmedel i ytvatten, grundvatten och sediment

Jordbruk.Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material, provbankning av stare (JORDBRUK_PROVBANKNING_STARE)

Jordbruk.Metaller och organiska miljögifter i biologiskt material, provbankning av stare

Jordbruk.Kemi i matjord, alv och gröda, fast provtagningsnät (JORDBRUK_KEMI_MATJORD_FAST_PROVTAGNINGSNAT)

Jordbruk.Kemi i matjord, alv och gröda, fast provtagningsnät

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.