Provincie Utrecht

5 5 5
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Bodem
Fees
unknown
Access constraints
otherRestrictions
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Provincie Utrecht (unverified)

Contact information:

Provincie Utrecht

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Bodem

Available map layers (22)

Aardkundige waarden (5)

Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof bij bodembewerking (6)

Bodemkaart vereenvoudigd (7)

Kwetsbaarheid voor oxidatie van organische stof (8)

Contouren (9)

Bodemkaart veengebieden (10)

Bodemk. veengeb. - toemaakdekken (11)

Bodemk. veengeb. - overslaggronden (12)

Bodemk. veengeb. - grondwatertrappen (13)

Fysisch geografische regios (14)

Fysisch geografische eenheden (15)

Cumulatieve dikte zandpakket (16)

Cumulatieve dikte veenpakket (17)

Cumulatieve dikte kleipakket (18)

Maaivelddaling na belasting 1m zand (19)

Betrouwbaarheid (20)

Zettingsgevoeligheid (21)

Minimale funderingsdiepte (22)

Geschiktheid ondergrond voor bouwen (23)

Aardkundige monument (26)

Grondwatertrappen (28)

Bodem50 Gekleurd op (eerste) GWT Gelabeld met GWT-omschrijving

Homogene gebieden (29)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.