Vlaamse Overheid - Mercator

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Fees
NONE
Access constraints
Gebruiksvoorwaarden zie https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/64e1bd31-8ba6-4e43-9e8d-3a1078075f31/Gratis%20Open%20Data%20Licentie.pdf
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Vlaamse Overheid - Mercator (unverified)

Contact information:

ir Marleen Van Damme

Vlaamse Overheid - Mercator

9000 Zwijnaarde, Belgium

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Publieke Download Service van Mercator

Available map layers (1)

Aangeduide ankerplaatsen (ps:ps_anker)

Deze laag bevat de afbakeningen van de vastgestelde ankerplaatsen zoals voorzien in de decreet houdende maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen van 13 februari 2004, dat een nieuw hoofdstuk aan het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg toevoegde. Naast de klassieke bescherming als landschap, zorgt de vaststelling van ankerplaatsen, de meest waardevolle landschappelijke plaatsen in Vlaanderen, en de latere vertaling ervan als erfgoedlandschappen in de ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg voor de door de Europese Landschapsconventie gevraagde geintegreerde benadering.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.