Vlaamse Overheid - Mercator

hh_lucht_lden_2011 hh_lucht_lden_2011 hh_lucht_lden_2011
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
WMS, INSPIRE, View Service, Mercator, Lijst M&R INSPIRE
Fees
NONE
Access constraints
Gebruiksvoorwaarden zie https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/64e1bd31-8ba6-4e43-9e8d-3a1078075f31/Gratis%20Open%20Data%20Licentie.pdf
Supported languages
dut
Data provider

Vlaamse Overheid - Mercator (unverified)

Contact information:

ir Marleen Van Damme

Vlaamse Overheid - Mercator

Tramstraat 52, 9000 Zwijnaarde, Belgium

Email: 

Service metadata

Ads by Google

Publieke View Service van Mercator

Available map layers (38)

Geluidsbelasting luchtverkeer Lden 2011 (hh_lucht_lden_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart van belangrijke luchthavens. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt de jaargemiddelde geluidsimmissie rond de luchthavens van Brussels Airport, Oostende-Brugge, Antwerpen-Deurne en Kortrijk-Wevelgem aangegeven. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast 's avonds en 's nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingskaart wordt 5-jaarlijks geactualiseerd.

Geluidsbelasting luchtverkeer Lnight 2011 (hh_lucht_lnight_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart van belangrijke luchthavens. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt de jaargemiddelde geluidsimmissie rond de luchthavens van Brussels Airport, Oostende-Brugge, Antwerpen-Deurne en Kortrijk-Wevelgem aangegeven. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is 1 van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaart wordt 5-jaarlijks geactualiseerd.

Geluidsbelasting spoorverkeer Lden 2011 (hh_spoor_lden_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast 's avonds en 's nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Geluidsbelasting spoorverkeer Lnight 2011 (hh_spoor_lnight_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is 1 van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

VLOPS kaarten NH3 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NH3 concentratie (hh_vlops_nh3_conc_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van ammoniak (NH3) in de lucht (in µg/m³) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten - NH3 concentratie 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_nh3_conc_1km_16MZ12M512)

VLOPS staat voor VLaams Operationele Prioritaire Stoffen-model. Met VLOPS kunnen de emissies van bronnen binnen en buiten Vlaanderen doorgerekend worden tot concentraties in de lucht en hun deposities. Het model houdt rekening met de atmosferische processen, zoals verspreiding, omzetting, droge depositie en natte depositie. Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van ammoniak (NH3) in de lucht (in µg/m³) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS16 (gebaseerd op OPS4.5.0), de emissiecijfers voor NH3 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012. Voor deze kaart werden de ruwe VLOPS-resultaten vermenigvuldigd met de kalibratiefactor 0,97.

VLOPS kaarten NH3 - NH3 concentratie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_nh3_conc_1km_17MZ12M512)

Deze gekalibreerde VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van ammoniak (NH3) in de lucht (in µg/m³) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS17 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor NH3 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

VLOPS kaarten NH3 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NHx droge depositie (hh_vlops_nhx_dd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositie van NHx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten NH3 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NHx natte depositie (hh_vlops_nhx_nd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde natte depositie van NHx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten NH3 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NHx totale depositie (hh_vlops_nhx_td_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van NHx (in mol/ha·jaar) van NH3 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van NHx bij elkaar opgeteld.

VLOPS kaarten NH3 - NHx totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_nhx_td_1km_17MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van NHx (in mol/ha.jaar) van NH3 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van NHx bij elkaar opgeteld.

VLOPS kaarten NHx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NHx droge depositiesnelheid (hh_vlops_nhx_vd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NHx (in cm/s) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Ze is berekend uit de VLOPS-kaarten voor de NH3 concentratie en de droge depositie van NHx.

VLOPS kaarten - NHx droge depositiesnelheid 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_nhx_vd_1km_16MZ12M512)

VLOPS staat voor VLaams Operationele Prioritaire Stoffen-model. Met VLOPS kunnen de emissies van bronnen binnen en buiten Vlaanderen doorgerekend worden tot concentraties in de lucht en hun deposities. Het model houdt rekening met de atmosferische processen, zoals verspreiding, omzetting, droge depositie en natte depositie. Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NHx (in cm/s) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd afgeleid uit de VLOPS-kaarten voor 2012 van de NH3 concentratie en de droge depositie van NHx. Die kaarten werden berekend met VLOPS16 (gebaseerd op OPS4.5.0), de emissiecijfers voor NH3 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

VLOPS kaarten NH3 - NHx droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_nhx_vd_1km_17MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NHx (in cm/s) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd afgeleid uit de VLOPS-kaarten voor 2012 van de NH3 concentratie en de droge depositie van NHx. Die kaarten werden berekend met VLOPS17 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor NH3 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

VLOPS kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOx concentratie (hh_vlops_nox_conc_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van stikstofoxiden (NOx) in de lucht (in µg/m³) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOy droge depositie (hh_vlops_noy_dd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositie van NOy (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOy natte depositie (hh_vlops_noy_nd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde natte depositie van NOy (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOy totale depositie (hh_vlops_noy_td_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van NOy (in mol/ha·jaar) van NOx voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van NOy bij elkaar opgeteld.

VLOPS kaarten NOx - NOy totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_noy_td_1km_17MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van NOy (in mol/ha·jaar) van NOx voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van NOy bij elkaar opgeteld.

VLOPS kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOy droge depositiesnelheid (hh_vlops_noy_vd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NOy (in cm/s) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Ze is berekend uit de VLOPS-kaarten voor de NOx concentratie en de droge depositie van NOy.

VLOPS kaarten - NOy droge depositiesnelheid 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_noy_vd_1km_16MZ12M512)

VLOPS staat voor VLaams Operationele Prioritaire Stoffen-model. Met VLOPS kunnen de emissies van bronnen binnen en buiten Vlaanderen doorgerekend worden tot concentraties in de lucht en hun deposities. Het model houdt rekening met de atmosferische processen, zoals verspreiding, omzetting, droge depositie en natte depositie. Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NOy (in cm/s) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd afgeleid uit de VLOPS-kaarten voor 2012 van de NOx concentratie en de droge depositie van NOy. Die kaarten werden berekend met VLOPS16 (gebaseerd op OPS4.5.0), de emissiecijfers voor NOx in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

VLOPS kaarten NOx - NOy droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_noy_vd_1km_17MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NOy (in cm/s) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd afgeleid uit de VLOPS-kaarten voor 2012 van de NOx concentratie en de droge depositie van NOy. Die kaarten werden berekend met VLOPS17 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor NOx in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

VLOPS kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SO2 concentratie (hh_vlops_so2_conc_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van zwaveldioxide (SO2) in de lucht (in µg/m³) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SOx droge depositie (hh_vlops_sox_dd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositie van SOx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SOx natte depositie (hh_vlops_sox_nd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde natte depositie van SOx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SOx totale depositie (hh_vlops_sox_td_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van SOx (in mol/ha·jaar) van SO2 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van SOx bij elkaar opgeteld.

VLOPS kaarten SO2 - SOx totale depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_sox_td_1km_17MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van SOx (in mol/ha·jaar) van SO2 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van SOx bij elkaar opgeteld.

VLOPS kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SOx droge depositiesnelheid (hh_vlops_sox_vd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van SOx (in cm/s) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Ze is berekend uit de VLOPS-kaarten voor de SO2 concentratie en de droge depositie van SOx.

VLOPS kaarten - SOx droge depositiesnelheid 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_sox_vd_1km_16MZ12M512)

VLOPS staat voor VLaams Operationele Prioritaire Stoffen-model. Met VLOPS kunnen de emissies van bronnen binnen en buiten Vlaanderen doorgerekend worden tot concentraties in de lucht en hun deposities. Het model houdt rekening met de atmosferische processen, zoals verspreiding, omzetting, droge depositie en natte depositie. Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van SOx (in cm/s) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd afgeleid uit de VLOPS-kaarten voor 2012 van de SO2 concentratie en de droge depositie van SOx. Die kaarten werden berekend met VLOPS16 (gebaseerd op OPS4.5.0), de emissiecijfers voor SO2 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

VLOPS kaarten SO2 - SOx droge depositiesnelheid (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_sox_vd_1km_17MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van SOx (in cm/s) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd afgeleid uit de VLOPS-kaarten voor 2012 van de SO2 concentratie en de droge depositie van SOx. Die kaarten werden berekend met VLOPS17 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor SO2 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012.

VLOPS kaarten totale vermestende depositie 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_tmd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale vermestende depositie (in kg N/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten - Totale vermestende depositie 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_tmd_1km_16MZ12M512)

VLOPS staat voor VLaams Operationele Prioritaire Stoffen-model. Met VLOPS kunnen de emissies van bronnen binnen en buiten Vlaanderen doorgerekend worden tot concentraties in de lucht en hun deposities. Het model houdt rekening met de atmosferische processen, zoals verspreiding, omzetting, droge depositie en natte depositie. Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale vermestende depositie (in kg N/ha·jaar) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS16 (gebaseerd op OPS4.5.0), de emissiecijfers voor NH3 en NOx in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012. Voor deze kaart werden de resultaten voor de totale depositie van NHx en NOy bij elkaar opgeteld samen met een bijtelling voor opgelost organisch stikstof (DON) van 150 mol/ha.jaar.

VLOPS kaart totale vermestende depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_tmd_1km_17MZ12M512)

Deze gekalibreerde VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale vermestende depositie (in kg N/(ha·jaar)) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS17 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor NH3 en NOx in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012. Voor deze kaart werden de resultaten voor de totale depositie van NHx en NOy bij elkaar opgeteld samen met een bijtelling voor opgelost organisch stikstof (DON) van 150 mol/ha.jaar.

VLOPS kaarten totale verzurende depositie 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_tzd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale verzurende depositie (in Zeq/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLOPS kaarten - totale verzurende depositie 2012 (VLOPS16, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_tzd_1km_16MZ12M512)

VLOPS staat voor VLaams Operationele Prioritaire Stoffen-model. Met VLOPS kunnen de emissies van bronnen binnen en buiten Vlaanderen doorgerekend worden tot concentraties in de lucht en hun deposities. Het model houdt rekening met de atmosferische processen, zoals verspreiding, omzetting, droge depositie en natte depositie. Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale verzurende depositie (in Zeq/ha·jaar) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS16 (gebaseerd op OPS4.5.0), de emissiecijfers voor NH3, NOx en SO2 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012. Voor deze kaart werden de resultaten voor de totale depositie van NHx, NOy en SOx bij elkaar opgeteld samen met een bijtelling voor halogeenzuren van 25 Zeq/ha/j voor zowel de droge- als de natte depositie en voor organische van 170 Zeq/ha/j voor de droge depositie en 60 Zeq/ha/j voor de natte depositie.

VLOPS kaart totale verzurende depositie (VLOPS17, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_tzd_1km_17MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale verzurende depositie (in Zeq/(ha·jaar)) in 2012 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Deze kaart werd berekend met VLOPS17 (gebaseerd op OPS4.5.1), de emissiecijfers voor NH3, NOx en SO2 in 2012 en de meteorologische gegevens van 2012. Voor deze kaart werden de resultaten voor de totale depositie van NHx, NOy en SOx bij elkaar opgeteld samen met een bijtelling voor halogeenzuren van 25 Zeq/ha/j voor zowel de droge- als de natte depositie en voor organische van 170 Zeq/ha/j voor de droge depositie en 60 Zeq/ha/j voor de natte depositie.

Strategische geluidsbelastingkaart - 2011 - belangrijke en aanvullende wegen - Lden - contouren (hh_weg_lden_2011)

Strategische geluidsbelastingkaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden.Deze geluidsbelastingkaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2011 (hh_weg_lnight_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is 1 van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.