Vlaamse Overheid - Mercator

hh_lucht_lden_2011 hh_lucht_lden_2011 hh_lucht_lden_2011
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
WMS, INSPIRE, View Service, Mercator
Fees
NONE
Access constraints
Gebruiksvoorwaarden zie https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/64e1bd31-8ba6-4e43-9e8d-3a1078075f31/Gratis%20Open%20Data%20Licentie.pdf
Data provider

Vlaamse Overheid - Mercator (unverified)

Contact information:

ir Marleen Van Damme

Vlaamse Overheid - Mercator

Tramstraat 52, 9000 Zwijnaarde, Belgium

Email: 

Ads by Google

Publieke View Service van Mercator

Available map layers (53)

Geluidsbelasting luchtverkeer Lden 2011 (hh_lucht_lden_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart van belangrijke luchthavens. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt de jaargemiddelde geluidsimmissie rond de luchthavens van Brussels Airport, Oostende-Brugge, Antwerpen-Deurne en Kortrijk-Wevelgem aangegeven. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast 's avonds en 's nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingskaart wordt 5-jaarlijks geactualiseerd.

Geluidsbelasting luchtverkeer Lnight 2011 (hh_lucht_lnight_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart van belangrijke luchthavens. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt de jaargemiddelde geluidsimmissie rond de luchthavens van Brussels Airport, Oostende-Brugge, Antwerpen-Deurne en Kortrijk-Wevelgem aangegeven. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is 1 van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaart wordt 5-jaarlijks geactualiseerd.

Geluidsbelasting spoorverkeer Lden 2011 (hh_spoor_lden_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast 's avonds en 's nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Geluidsbelasting spoorverkeer Lnight 2011 (hh_spoor_lnight_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart voor spoorverkeer met meer dan 30 000 treinpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is 1 van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart dominant landgebruik (hh_vlops_lu0_1km)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het dominant, of meest voorkomend, landgebruik voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart dominant landgebruik VLOPS15 (hh_vlops_lu0_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het dominant, of meest voorkomend, landgebruik voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart landgebruiksklasse gras VLOPS15 (hh_vlops_lu1_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het voorkomen (in %) van de landgebruiksklasse gras voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart landgebruiksklasse akkers VLOPS15 (hh_vlops_lu2_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het voorkomen (in %) van de landgebruiksklasse akkers voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart landgebruiksklasse boomgaarden VLOPS15 (hh_vlops_lu3_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het voorkomen (in %) van de landgebruiksklasse boomgaarden voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart landgebruiksklasse naaldbos VLOPS15 (hh_vlops_lu4_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het voorkomen (in %) van de landgebruiksklasse naaldbos voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart landgebruiksklasse loofbos VLOPS15 (hh_vlops_lu5_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het voorkomen (in %) van de landgebruiksklasse loofbos voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart landgebruiksklasse water VLOPS15 (hh_vlops_lu6_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het voorkomen (in %) van de landgebruiksklasse water voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart landgebruiksklasse bebouwing VLOPS15 (hh_vlops_lu7_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het voorkomen (in %) van de landgebruiksklasse bebouwing voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart landgebruiksklasse heide VLOPS15 (hh_vlops_lu8_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het voorkomen (in %) van de landgebruiksklasse heide voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart landgebruiksklasse zanden VLOPS15 (hh_vlops_lu9_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en toont het voorkomen (in %) van de landgebruiksklasse zanden voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 - NH3 concentratie (hh_vlops_nh3_conc_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van ammoniak (NH3) in de lucht (in µg/m³) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NH3 concentratie (hh_vlops_nh3_conc_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van ammoniak (NH3) in de lucht (in µg/m³) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NHx droge depositiesnelheid (hh_vlops_nh3_vd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NHx (in cm/s) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Ze is berekend uit de VLOPS-kaarten voor de NH3 concentratie en de droge depositie van NHx.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 - NHx droge depositie (hh_vlops_nhx_dd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositie van NHx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NHx droge depositie (hh_vlops_nhx_dd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositie van NHx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 - NHx natte depositie (hh_vlops_nhx_nd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde natte depositie van NHx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NHx natte depositie (hh_vlops_nhx_nd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde natte depositie van NHx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 - NHx totale depositie (hh_vlops_nhx_td_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van NHx (in mol/ha·jaar) van NH3 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van NHx bij elkaar opgeteld.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NHx totale depositie (hh_vlops_nhx_td_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van NHx (in mol/ha·jaar) van NH3 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van NHx bij elkaar opgeteld.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NH3 - NHx droge depositiesnelheid (hh_vlops_nhx_vd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NHx (in cm/s) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Ze is berekend uit de VLOPS-kaarten voor de NH3 concentratie en de droge depositie van NHx.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx - NOx concentratie (hh_vlops_nox_conc_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van stikstofoxiden (NOx) in de lucht (in µg/m³) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOx concentratie (hh_vlops_nox_conc_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van stikstofoxiden (NOx) in de lucht (in µg/m³) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx - NOy droge depositie (hh_vlops_noy_dd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositie van NOy (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOy droge depositie (hh_vlops_noy_dd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositie van NOy (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx - NOy natte depositie (hh_vlops_noy_nd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde natte depositie van NOy (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOy natte depositie (hh_vlops_noy_nd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde natte depositie van NOy (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx - NOy totale depositie (hh_vlops_noy_td_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van NOy (in mol/ha·jaar) van NOx voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van NOy bij elkaar opgeteld.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOy totale depositie (hh_vlops_noy_td_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van NOy (in mol/ha·jaar) van NOx voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van NOy bij elkaar opgeteld.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx - NOy droge depositiesnelheid (hh_vlops_noy_vd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NOy (in cm/s) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Ze is berekend uit de VLOPS-kaarten voor de NOx concentratie en de droge depositie van NOy.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten NOx 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - NOy droge depositiesnelheid (hh_vlops_noy_vd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van NOy (in cm/s) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Ze is berekend uit de VLOPS-kaarten voor de NOx concentratie en de droge depositie van NOy.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 - SO2 concentratie (hh_vlops_so2_conc_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van zwaveldioxide (SO2) in de lucht (in µg/m³) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SO2 concentratie (hh_vlops_so2_conc_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde concentratie van zwaveldioxide (SO2) in de lucht (in µg/m³) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 - SOx droge depositie (hh_vlops_sox_dd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositie van SOx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SOx droge depositie (hh_vlops_sox_dd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositie van SOx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 - SOx natte depositie (hh_vlops_sox_nd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde natte depositie van SOx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SOx natte depositie (hh_vlops_sox_nd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde natte depositie van SOx (in mol/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 - SOx totale depositie (hh_vlops_sox_td_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van SOx (in mol/ha·jaar) van SO2 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van SOx bij elkaar opgeteld.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SOx totale depositie (hh_vlops_sox_td_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale depositie van SOx (in mol/ha·jaar) van SO2 voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Voor deze kaart werden de resultaten van de droge- en de natte depositie van SOx bij elkaar opgeteld.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 - SOx droge depositiesnelheid (hh_vlops_sox_vd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van SOx (in cm/s) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Ze is berekend uit de VLOPS-kaarten voor de SO2 concentratie en de droge depositie van SOx.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten SO2 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) - SOx droge depositiesnelheid (hh_vlops_sox_vd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde droge depositiesnelheid van SOx (in cm/s) voor gans Vlaanderen op 1x1 km². Ze is berekend uit de VLOPS-kaarten voor de SO2 concentratie en de droge depositie van SOx.

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart totale vermestende depositie (hh_vlops_tmd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale vermestende depositie (in kg N/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten totale vermestende depositie 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_tmd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale vermestende depositie (in kg N/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart totale verzurende depositie (hh_vlops_tzd_1km)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale verzurende depositie (in Zeq/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaarten totale verzurende depositie 2012 (VLOPS15, Meteo 2012, Emissies 2012) (hh_vlops_tzd_1km_15MZ12M512)

Deze VLOPS-kaart toont de gemodelleerde totale verzurende depositie (in Zeq/ha·jaar) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart ruwheidslengte (hh_vlops_z0_1km)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en geeft de ruwheidslengte z0 (in mm) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

VLaamse versie Operationele Prioritaire Stoffen-model (VLOPS) kaart ruwheidslengte VLOPS15 (hh_vlops_z0_1km_15)

Deze kaart is een invoerlaag van het VLOPS-model en geeft de ruwheidslengte z0 (in mm) voor gans Vlaanderen op 1x1 km².

Strategische geluidsbelastingskaart - 2011 - belangrijke en aanvullende wegen - Lden - contouren (hh_weg_lden_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast 's avonds en 's nachts doorgaans als hinderlijker wordt ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden.Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

Geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2011 (hh_weg_lnight_2011)

Strategische geluidsbelastingskaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact van aanvullende wegen. Het referentiejaar van deze data is 2011. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lnight. Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is 1 van de geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring. Deze geluidsbelastingskaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.