[unknown data provider]

2 2 2
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.1.1
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Ads by Google

OGC:WMS

Available map layers (9)

Polygony UAT v roce 2025 (2)

Polygony UAT v roce 2025

Polygony UAT v roce 2013 (4)

Polygony UAT v roce 2013

Kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrací velkých savců (6)

Kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrací velkých savců

Polygony UAT - rozdělení podle potencionálních bariér (7)

Polygony UAT - rozdělení podle potencionálních bariér

Polygony UAT - rozdělené podle velikosti efektivní plochy (8)

Polygony UAT - rozdělené podle velikosti efektivní plochy

Polygony UAT - rozdělení podle celkové kvality (9)

Polygony UAT - rozdělení podle celkové kvality

Migračně významná území [MVÚ] (11)

Migračně významná území [MVÚ]

Dálkové migrační koridory [DMK] (12)

Dálkové migrační koridory [DMK]

Místa omezení dálkových migračních koridorů [DMK_BM] (13)

Místa omezení dálkových migračních koridorů [DMK_BM]

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.