[unknown data provider]

kaava_aineiston_kattavuus Kohteet viivat
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
pohjois-karjala, aluesuunnittelu, kaavoitus, maakuntakaava
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Sisältää Pohjois-Karjalan vahvistettujen maakuntakaavojen kaavavaraukset. Pohjois-Karjalan maakuntakaava (1. vaihe) on vahvistettu / julkaistu 20.12.2007. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennys (2. vaihe) on vahvistettu / julkaistu 10.6.2010. Lisätietoa: www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava

Available map layers (10)

Pohjois-Karjalan maakuntakaavat (pohjois_karjala_maakuntakaava)

Sisältää Pohjois-Karjalan vahvistettujen maakuntakaavojen kaavavaraukset. Pohjois-Karjalan maakuntakaava (1. vaihe) on vahvistettu / julkaistu 20.12.2007. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan täydennys (2. vaihe) on vahvistettu / julkaistu 10.6.2010. Lisätietoa: www.pohjois-karjala.fi/maakuntakaava

Kaava-aineiston kattavuus (kaava_aineiston_kattavuus)

Aluevaraukset (aluevaraukset)

aluevaraukset

Aluevaraukset (mkaluevaraus_Pohjois_Karjala_ilman_kaavoittamattomia_alueita)

Osa-alueet (Osa_alueet_aluem)

Osa-alueet, viivamaiset (Osa_alueet_viivam)

Viivamaiset merkinnät (viivat)

viivat

Merkinnät (Viivat)

Kehittämisperiaatemerkinnät (Kehittamisperiaatemerk_viivam)

Kohdemerkinnät (Kohteet)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.