[unknown data provider]

uusikaupunki_opaskartta_haja uusikaupunki_opaskartta_haja uusikaupunki_opaskartta_haja
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
uusikaupunki, opaskartta, haja-asutusalue
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Uudenkaupunkin haja-asutusalueen opaskartta

Available map layers (29)

Uudenkaupunkin haja-asutusalueen opaskartta (uusikaupunki_opaskartta_haja)

Uudenkaupunkin haja-asutusalueen opaskartta

Kaava-aineiston kattavuus (Kattavuus)

Luonto (luonto)

luonto

Metsäalueet (Metsa)

Pellot (Pellot)

Korkeuskäyrät (Korkeus)

Rakennettu ympäristö (rakennettu_ymparisto)

rakennettu_ymparisto

Taajama-alueet (Taajamat)

Rakennukset (Rakennukset)

Teollisuusrakennukset (Teollisuusrakennukset)

Vesistöt (vesistot)

vesistot

Vesialueet (Vesialueet)

Vesiviivat (Vesiviivat)

Rajat (Kuntarajat)

Tiet / polut (tiesto)

tiesto

Teiden reunat (Tienreunat)

Polut (Polut)

Kadut (Kadut)

Osoitetie (Osoitetiet)

Päätie (Paatiet)

Päätie (Paatiet_pun)

Päätie (Paatiet_pun2)

Rautatiet (Rautatiet)

Sähkölinjat (Sahkolinjat)

Karttaruudut (Karttaruudut)

Symboliikka (symboliikka)

symboliikka

Teksti (Teksti_h3_text)

Tekstiviivat (Teksti_h3_polyline)

Teiden alku- / loppunuolet (Teksti_h3_region)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.