[unknown data provider]

Vehmaan, Pyhärannan, Kustavin, Laitilan ja Taivassalon asemakaavayhdistelmä

vakka_suomi_kaavat vakka_suomi_kaavat vakka_suomi_kaavat
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
kaava, vakka-suomi, vehmaa, pyhäranta, kustavi, laitila, taivassalo, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Aineisto on koostettu Vehmaan, Pyhärannan, Kustavin, Laitilan ja Taivassalon alueen kaavoista.

Available map layers (8)

Vehmaan, Pyhärannan, Kustavin, Laitilan ja Taivassalon asemakaavayhdistelmä (vakka_suomi_kaavat)

Aineisto on koostettu Vehmaan, Pyhärannan, Kustavin, Laitilan ja Taivassalon alueen kaavoista.

Kaava-aineiston kattavuus (vs_indeksi_01)

Tontit (vs_tontti)

Viivamaiset kohteet (vs_viiva_01)

Viivat, aluetäytöllä (vs_viiva_02)

Liikennealueet (vs_l_alue)

Teksti (vs_teksti)

Vahvistetun kaava-alueen raja (vs_indeksi_02)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.