[unknown data provider]

aluevaraukset PP_MKK_pistetieto_29042013 kaava_aineiston_kattavuus2
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
pohjois-pohjanmaa, aluesuunnittelu, kaavoitus, maakuntakaava
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on koko maakunnan ja kaikki maankäyttökysymykset käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 17.2.2005 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätöksellä.

Available map layers (11)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (pohjois_pohjanmaa_maakuntakaava)

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava on koko maakunnan ja kaikki maankäyttökysymykset käsittävä ns. kokonaismaakuntakaava. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 17.2.2005 ja kaava on tullut lainvoimaiseksi Korkeimman hallinto-oikeuden 25.8.2006 tekemällä päätöksellä.

Kaava-aineiston kattavuus (kaava_aineiston_kattavuus2)

Aluevaraukset (aluevaraukset)

aluevaraukset

Aluevaraukset (PP_MKK_aluetieto_29042013)

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue (natura_v_02012006)

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue (ppclip_natura_2002_polys_)

Viivamaiset merkinnät (viivat)

viivat

Merkinnät (PP_MKK_viivatieto_29042013)

Liikennepaikat (Liikenne_paikka)

Voimalinjojen symbolit (zmerkit)

Pistemäiset merkinnät (PP_MKK_pistetieto_29042013)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.