[unknown data provider]

aluevaraukset aluevaraukset liikenne
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, lappi, sokli, kaivos, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen juridinen kaava jonka on laatinut Lapin liitto ja ympäristöministeriö vahvistanut 30.3.2010. KHO hylkäsi kaavasta tehdyt valitukset 16.5.2012.

Available map layers (10)

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava (sokli_maakuntakaava)

Soklin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen juridinen kaava jonka on laatinut Lapin liitto ja ympäristöministeriö vahvistanut 30.3.2010. KHO hylkäsi kaavasta tehdyt valitukset 16.5.2012.

Aluevaraukset (aluevaraukset)

aluevaraukset

Aluevaraukset (aluevaraukset)

Aluemaisten merkintöjen tunnukset (symboli)

Tie- ja raideliikenne (liikenne)

liikenne

Tieliikenne (liikenne)

Malminkuljetuksen yhteystarve (yhteystarve_venajalle)

Sivurata, ohjeellinen linjaus (ratalinjaus)

Sähkölinja, ohjeellinen linjaus (voimajohto)

Sähkölinjan yhteystarve, kumottu (kumottu_voimajohto)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.