[unknown data provider]

johdot johdot Muinaismuistot
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, kymenlaakso, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Aineiston on tuottanut Kymenlaakson liitto. Taajamat ja niiden ympäristöt on vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010.

Available map layers (24)

Kymenlaakson maakuntakaava, taajamat (kymenlaakso_maakuntakaava)

Aineiston on tuottanut Kymenlaakson liitto. Taajamat ja niiden ympäristöt on vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010.

Kaava-aineiston kattavuus (kaava_alueen_kattavuus)

Aluevaraukset (aluevaraukset)

aluevaraukset

Alueet (mkalueet_vesileikkaus)

Liikennealueet (liikennealueet)

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma (mkgeologiset)

Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (uusi_maisema)

Kehittämisen kohdealueet (kehittamisen_kohdealueet)

Konsultointivyöhykkeet ja melualueet (sevesojamelu)

Tärkeä pohjavesialue (skpohav)

Natura 2000 -verkoston alueet ja kohteet (natura)

natura

Natura 2000 lisätyt alueet (naturalisays)

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue (mkkaava_naturat)

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai ehdotettu kohde (naturakohde)

Tiet ja reitit (tiet_reitit)

tiet_reitit

Tiet (tiet)

Vesitiet (vesitiet_01)

Eritasoliittymät (Eritasoliittymat)

Salpalinja (vesitiet_02)

Johtoverkosto (johdot)

johdot

Johtoverkosto (Johto_verkosto)

Tunnukset (aputaso_johtomerkinnat)

Muinaismuistot (Muinaismuistot)

Pisteet (muukohde)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.