[unknown data provider]

m13002ej_01 m13002ej_01 m13002ej_01
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, keski-suomi, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Aineisto sisältää Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan aluevaraukset. Kaava vahvistettiin 16.12.2009 ja tuli lainvoimaiseksi 4.11.2011. Tarkastelumittakaava on 1:250000. Resurssin tarjoaa Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka. Karttapalvelussa käytetty symboliikka ei täysin vastaa paperikarttojen visualisointia..

Available map layers (3)

Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaava (keski_suomi_1_vaihemaakuntakaava)

Aineisto sisältää Keski-Suomen 1. vaihemaakuntakaavan aluevaraukset. Kaava vahvistettiin 16.12.2009 ja tuli lainvoimaiseksi 4.11.2011. Tarkastelumittakaava on 1:250000. Resurssin tarjoaa Varsinais-Suomen paikkatietokeskus Lounaispaikka. Karttapalvelussa käytetty symboliikka ei täysin vastaa paperikarttojen visualisointia..

Kaava-aineiston kattavuus (m13002ej_01)

1.VMK - Jätteenkäsittelyalueet (m13002ej_02)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.