[unknown data provider]

MK_johto osaalue osaalue
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
maakuntakaava, kainuu, aluesuunnittelu, maankäyttö
Fees
unknown
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Kainuun kokonaismaakuntakaava. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja vahvistettu valtioneuvostossa 29.4.2009.

Available map layers (16)

Kainuun maakuntakaava 2020 (kainuu_maakuntakaava)

Kainuun kokonaismaakuntakaava. Hyväksytty maakuntavaltuustossa 7.5.2007 ja vahvistettu valtioneuvostossa 29.4.2009.

Kaava-aineiston kattavuus (MK_aluevaraus_01)

Aluevaraukset (MK_aluevaraus_02)

Maisema (MK_maisema)

Osa-alueet (osaalue)

osaalue

Poronhoitoalueen raja (MK_poronhoito_viiva2)

Osa-alueet (MK_osa_alue)

Tärkeä pohjavesialue (MK_pohjavesi)

Viivamerkinnät (MK_osaviiva2)

Liikenne (Liikenne)

Liikenne

Tiet (MK_tie_01)

Tieluokituksen muutos (MK_tie_02)

Raideliikenne (MK_raide)

Reitit (MK_reitti)

Johdot (MK_johto)

Kohteet (MK_kohde)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.