Vlaamse Overheid - Mercator

Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Feature Service 2.0.0
Keywords
Fees
NONE
Access constraints
Gebruiksvoorwaarden zie https://www.milieuinfo.be/dms/d/a/workspace/SpacesStore/64e1bd31-8ba6-4e43-9e8d-3a1078075f31/Gratis%20Open%20Data%20Licentie.pdf
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Vlaamse Overheid - Mercator (unverified)

Contact information:

ir Marleen Van Damme

Vlaamse Overheid - Mercator

9000 Zwijnaarde, Belgium

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Publieke Download Service van Mercator

Available map layers (1)

Inventaris Bouwkundig Erfgoed - relicten (ps:ps_iber)

De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed bevat op dit moment ruim 80.000 relicten en 16.700 gehelen. De inventarisatie werd opgestart eind de jaren 1960, en was gebiedsdekkend in 2011. Sinds 2004 worden de oudst geinventariseerde gebieden opnieuw gescreend op erfgoed in de zogenaamde herinventarisaties. Ook wordt op basis van thema's en ad hoc-vragen bouwkundig erfgoed aan de Inventaris toegevoegd. In de laag van de relicten zijn alle relicten ingetekend doormiddel van een punt dat gegeorefereerd wordt via de CRAB webservice. Dit zijn er een 80.000-tal. Bouwkundig erfgoed is zo ruim mogelijk gezien: gebouwen van alle mogelijke typologieen, gebouwengroepen, complexen, bijhorende interieurs en interieurelementen, infrastructuur, klein erfgoed, straatmeubilair, monumentale beeldhouwwerken enz. De inventarisatie van het bouwkundig erfgoed is een langlopend en continu project.

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.