[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Optická telekomunikační síť Kraje Vysočina představuje souhrn optických sítí, které umožňují vedení datových toků prostřednictvím optických vláken. Optické sítě, kterými jsou vedeny data na území kraje jsou tyto: Rowanet, Dial Telecom, GTS Novera, JME optika, Transgas, Metropolitní síť KrÚ Jihlava, Net4Net, Optonet, Optokon kos, Pragonet, První telefonní, Selfnet, O2, Telia Sonera, Tiscali optika, ČD Metalika, ČD Telematika a Pegas buňky.

Available map layers (27)

UPC (0)

Transgas (1)

Tiscali optika (2)

TeliaSonera (3)

Selfnet (4)

ROWANet pronájem (5)

ROWANet (6)

První telefonní (7)

Pragonet (8)

Optokon (9)

GTS Novera (10)

Net4net (11)

Metropolitní síť ve vlastnictví Kraje Vysočina (12)

JME optika (13)

Dial Telecom (14)

ČD -Telematika (15)

ČD Metalika (16)

O2 optika (17)

O2 chráničky (18)

Chranicky (19)

Chráničky Vysočina aréna (20)

Metropolitní síť města (21)

Transgas point (22)

Optokon zemní spojka (23)

ČD optika (24)

Pegas buňky (25)

Věže ČRA (26)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.