NVE

Utlopsomrade Utlopsomrade Utlopsomrade
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Skred,Snøskred,Aktsomhetsområde
Fees
None
Access constraints
None
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

NVE (unverified)

Contact information:

Ivar Peereboom

NVE

besøkadress:
Middelthunsgate 29, 0301 Majorstua Oslo, Norge

Email: 

Phone: + 47 22959595

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt snøskredutsatte områder på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle løsneområder og utløpsområder for snøskred.

Available map layers (3)

Utlopsomrade (Utlopsomrade)

Utlopsomrade

Utlosningsomrade (Utlosningsomrade)

Utlosningsomrade

Snoskred-Aktsomhetsomrader (Snoskred-Aktsomhetsomrader)

Snoskred-Aktsomhetsomrader

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.