PDOK

begrenzing nok2011 begrenzing
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Natuur, Ruimtelijke ordening/planning, Wettelijke begrenzing (beleid), infoMapAccessService
Fees
NONE
Access constraints
http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.nl; Geen beperkingen
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

PDOK (unverified)

Contact information:

KlantContactCenter PDOK

PDOK

Work:
Apeldoorn, Nederland

Email: 

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

De Natuurmeting Op Kaart 2011 (NOK2011) geeft een landelijk beeld van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS) op 1 januari 2011. Het betreft realisatie van de begrenzing, verwerving en inrichting. De NOK2011-kaart bestaat uit drie onderdelen: 1) De begrenzing van de planologische EHS, 2) De concrete begrenzingen van de EHS, Robuuste verbindingen en Recreatie om de Stad, en 3) Verwervings- en inrichtingsstatus van de concrete begrenzingen (aangevuld met BBL-bezit buiten de concrete begrenzingen).

Available map layers (4)

nok2011 (nok2011)

Layer-Group type layer: nok2011

begrenzing (begrenzing)

planologischeehs (planologischeehs)

verwervinginrichting (verwervinginrichting)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.