Urząd Marszałkowski Województwa Opolsk…

Przepuszczalność_gruntów Przepuszczalność_gruntów Przepuszczalność_gruntów
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (unverified)

Contact information:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

postal:
14 Piastowska, 45-082 Opole, Polska

Email: 

Phone: +48774412765

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (46)

Przepuszczalność gruntów (Przepuszczalność_gruntów)

Obszary zdrenowane (Obszary_zdrenowane)

Baseny portowe (Baseny_portowe)

Zasięg kanalizacji (Zasięg_kanalizacji)

Tereny podmokłe (Tereny_podmokłe)

Obszary zalewane (Obszary_zalewane)

Obszary chronione przed zalewem (Obszary_chronione_przed_zalewem)

Zasięg przekształceń antopogenicznych (Zasięg_przekształceń_antopogenicznych)

Zasięg odwodnienia (Zasięg_odwodnienia)

Przypuszcz. zasięg zaniecz. w.podziemnych (Przypuszcz__zasięg_zaniecz__w_podziemnych)

Obiekty gospodarki wodnej (Obiekty_gospodarki_wodnej)

Osadniki (Osadniki)

Przerzuty wody zanieczyszczonej (Przerzuty_wody_zanieczyszczonej)

Przerzuty wody czystej (Przerzuty_wody_czystej)

Zapory wodne (Zapory_wodne)

Kierunki pł. wód podziemnych (Kierunki_pł__wód_podziemnych)

Kanały (Kanały)

Hydroizobaty (Hydroizobaty)

Groble (Groble)

Działy wodne (Działy_wodne)

Zrzuty ścieków (Zrzuty_ścieków)

Zespoły źródeł stałych (Zespoły_źródeł_stałych)

Źródła stałe (Źródła_stałe)

Źródła okresowe (Źródła_okresowe)

Źródła obserwowane (Źródła_obserwowane)

Źródła mineralne (Źródła_mineralne)

Zbiorniki wodne zarastające (Zbiorniki_wodne_zarastające)

Jakość wód powierzchniowych (Jakość_wód_powierzchniowych)

Wycieki (Wycieki)

Ujęcia źródeł (Ujęcia_źródeł)

Ujęcia wód podziemnych (Ujęcia_wód_podziemnych)

Studnie odwierty (Studnie_odwierty)

Studnie suche (Studnie_suche)

Stacje uzdatniania wody (Stacje_uzdatniania_wody)

Posterunki wodowskazowe (Posterunki_wodowskazowe)

Posterunki pomiaru wód podziem. (Posterunki_pomiaru_wód_podziem_)

Posterunki opadowe (Posterunki_opadowe)

Pompownie (Pompownie)

Punkty oceny jakości wód (Punkty_oceny_jakości_wód)

Oczyszczalnie ścieków (Oczyszczalnie_ścieków)

Młaki (Młaki)

Miejsca promiaru przepływu (Miejsca_promiaru_przepływu)

Koty wysokościowe (Koty_wysokościowe)

Izolowane zagłębienia bezodpływowe (Izolowane_zagłębienia_bezodpływowe)

Energia wodna (Energia_wodna)

Bramy wodne (Bramy_wodne)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.