Urząd Marszałkowski Województwa Opolsk…

Ulice Ulice Ulice
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
none
Access constraints
none
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego (unverified)

Contact information:

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

postal:
14 Piastowska, 45-082 Opole, Polska

Email: 

Phone: +48774412765

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Available map layers (27)

Ulice (Ulice)

Ciągi ruchu pieszego i rowerowego (Ciągi_ruchu_pieszego_i_rowerowego)

Drogi inne (Drogi_inne)

Drogi gminne (Drogi_gminne)

Drogi powiatowe (Drogi_powiatowe)

Drogi wojewódzkie (Drogi_wojewódzkie)

Drogi krajowe (Drogi_krajowe)

Autostrady (Autostrady)

Odcinki linii telekomunikacyjnych (Odcinki_linii_telekomunikacyjnych)

Odcinki przewodów rurowych (Odcinki_przewodów_rurowych)

Odcinki linii elektroenergetycznych (Odcinki_linii_elektroenergetycznych)

Stacje redukcyjno-pomiarowe gazu (Stacje_redukcyjno-pomiarowe_gazu)

Główne punkty zasilającace (Główne_punkty_zasilającace)

Koleje (Koleje)

Linie autobusowe (Linie_autobusowe)

Dobowe potoki na kolei (Dobowe_potoki_na_kolei)

Przystanki autobusowe (Przystanki_autobusowe)

Stacje kolejowe (Stacje_kolejowe)

Stocznia (Stocznia)

Przeładownia (Przeładownia)

Port (Port)

Rafinerie (Rafinerie)

Elektrownie (Elektrownie)

Ciepłownie (Ciepłownie)

Numery dróg (Numery_dróg)

Lotnisko (Lotnisko)

Miejscowosci (Miejscowosci)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.