[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Integrovaný záchranný systém - obsahuje vrstvy popisující výjezdová stanoviště a obvody ZZS a PČR, dále fotovoltaické elektrárny a specifické vrstvy krizového řízení. Slouží pro koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Available map layers (13)

Sektory JE Dukovany (0)

Obvody Hasičského záchránného sboru (1)

Obvody Policie ČR (2)

Obvody Zdravotní záchranné služby (3)

Nezařazená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (5)

VI - sbor dobrovolných hasičů podniku ( služba v jednotce je dobrovolná) (7)

V - sbor dobrovolných hasičů ( služba v jednotce je dobrovolná) (8)

IV - I -hasičský záchranný sbor podniku (9)

III - sbor dobrovolných hasičů ( služba v jednotce je dobrovolná) (11)

II - sbor dobrovolných hasičů ( služba jako hlavní nebo vedlejší povolání) (12)

I -hasičský záchranný sbor s územní působností (13)

Výjezdové stanoviště PČR (14)

Výjezdové stanoviště ZZS (15)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.