[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapová služba vyjadřuje výsledky monitoringu stavu environmentální výchovy a vzdělávání (EVVO) v Kraji Vysočina podle dotazníkového průzkumu provedeného v roce 2013 Stanicí Pavlov, o.p.s. v rámci zakázky Kraje Vysočina - Koordinace EVVO 2013. Konkrétně zobrazuje sídla ekocenter a místa využití jejich služeb, jak to vyplývá z výsledků dotazníkové kampaně, kterou byly osloveny některé školy a municipality v Kraji Vysočina. Mapová služba tedy nevyjadřuje úplný přehled všech poskytovatelů služeb EVVO v kraji, ale lokalizuje pouze ekocentra a místa spolupráce, jak je uvedli respondenti tohoto konkrétního průzkumu.

Available map layers (38)

Obec - účast v anketě (0)

ZOO Jihlava (2)

Tuláci (3)

SEV Mravenec (4)

SEV Chaloupky (5)

SEM Slunečnice (6)

Sdružení Krajina (7)

MAS Královská stezka (8)

Junák (9)

Hnutí Duha (10)

Ekoinfocentrum Jihlava (11)

Agentura Dobrý den s.r.o. (12)

AZ Centrum (13)

DDM Žďár nad Sázavou (14)

DDM Pelhřimov (15)

DDM Třebíč (16)

LČR. s.p. (17)

Mateřské centrum Zvoneček (18)

Okrašlovací spolek Budoucnost (19)

Stora Enso Wood Products Ždírec s.r.o. (20)

Ekocentra (21)

VS (23)

AOPK ČR (24)

Voda (25)

OH (26)

Energetika (27)

SEV externí (28)

Les (29)

Lokální (30)

SEV ZS Ikaros (31)

Muzeum Vysočiny (32)

ZS Pavlov (33)

Liga na ochranu zvířat (34)

Zera (35)

ZOO Jihlava (36)

SEV Mravenec (37)

SEV Chaloupky (38)

Ekoinfocentrum Jihlava (39)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.