[unknown data provider]

0 0 0
Service health Now:
Interface
Web Service, OGC Web Map Service 1.3.0
Keywords
Fees
unknown
Access constraints
unknown
Supported languages
No INSPIRE Extended Capabilities (including service language support) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.
Data provider

unknown (unverified)

Contact information:

Service metadata
No INSPIRE Extended Capabilities (including service metadata) given. See INSPIRE Technical Guidance - View Services for more information.

Ads by Google

Mapová služba obsahuje plochy a koridory, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování.

Available map layers (1)

Plochy a koridory k prověření územní studií (0)

There are currently no notifications for the service, click the feed icon to subscribe.